Leopold Slaninka

Leopold Slaninka: Boží doteky na stezkách severního království. ZAEX, 2022. ISBN 978-80-8192-143-8

Boží doteky Leopold Slaninka V poradí už 11. knižná publikácia, avšak prvá v českom jazyku, z dielne slovenského jezuitu Leopolda Slaninku, ktorý sa v roku 2019 ocitol na misiách, nie v Číne ako potom vždy túžil, ale v severných Čechách, kde ale žije rovnaké, iba 1...

Daniela Čarná - Leopold Slaninka SJ: UMENIE DUCHA. Rok milosrdenstva (2017).

Projekt Umenie Ducha prebieha v predsieni jezuitskej kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch od roku 2011. Dlhodobo vytára priestor pre dialóg sakrálneho prostredia a umeleckých diel, ktoré reflektujú témy kresťanstva. Nadväzuje na katalóg UMENIE DUCHA. Návrat súčasného umenia do chrámu,...

Leopold Slaninka: Tri kroky do neba (2017)

Publikácia TRI KROKY DO NEBA alebo Ako sa pripraviť na smrť? z pera jezuitu Leopolda Slaninku je výberom z nedeľných príhovorov a  ďalšej literárnej tvorby, počas autorovho deväťročného pôsobenia v Piešťanoch,  ktorú pripravil pri príležitosti  svojho životného 50. ročného jubilea....

autor projektu Leopold Slaninka: Umenie Ducha, 2015

Projekt Umenie ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu vytvára priestor pre diela, ktoré reflektujú témy kresťanstva. Päťdesiat diel, ktoré boli počas piatich rokov vystavené v medzipriestore pred vstupom do jezuitskej kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v centre Piešťan, vytvorili...

Leopold Slaninka: Človek ako priesečník ľudskosti a duchovnosti, 2014

Človek ako priesečník ľudskosti a duchovnosti. – Cieľom knihy je poskytnúť čo najrozsiahlejšiu syntézu antropológie kresťanského povolania, tak ako ju na začiatku 80. rokov minulého storočia so svojimi spolupracovníkmi spracoval jezuitský páter Luigi Rulla SJ. Na základe tejto antropológie...

Leopold Slaninka: Volanie Číny, 2012

Kniha Volanie Číny je osobnou výpoveďou jezuitského kňaza z jeho misijnej skúsenosti v čínsky hovoriacom svete: najskôr super moderný Hongkong a kúsok Európy na brehu Číny v meste Macau, neskôr práca s hendikepovanými deťmi na Taiwane a nakoniec nezabudnuteľná kontinentálna Čína....

Leopold Slaninka: Oživujúce vanutie Ducha Svätého, 2011

Kniha Oživujúce vanutie Ducha Svätého je apelom k otvoreniu sa pre mocné, oživujúce pôsobenie Ducha Svätého v dnešných časoch.  Autor v troch kapitolách podáva stručnú syntézu pôsobenia Ducha Svätého v Cirkvi počas storočí a osobitne prostredníctvom Obnovy v Duchu Svätom v priebehu...

Leopold Slaninka: Citový a náboženský vývin v prvých piatich rokoch života, 2009

Citový a náboženský vývin v prvých piatich rokoch života. – Jezuitský páter Leopold Slaninka, prvý slovenský absolvent Inštitútu psychológie na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme, vo svojej knihe Citový a náboženský vývin v prvých piatich rokoch života vychádza z potvrdenej tézy, že...

Leopold Slaninka: Psychológia a spiritualita. Základné psychologické aspekty duchovného života, 2008

Psychológia a spiritualita. Základné psychologické aspekty duchovného života. Ide o deväťdesiatstranovú knižku z pera jezuitu Leopolda Slaninku, prvého slovenského absolventa Inštitútu psychológie Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme. Autor v nej poukázal, že cez spoznávanie určitých...

Leopold Slaninka: Žena v srdci Cirkvi, 2007

Dagmar Babčanová, hlboko veriaca žena s charizmou pokory a mnohých životných skúseností, sa teší výsade, že bola prvou ženou, ktorá ako veľvyslankyňa reprezentovala Slovensko vo Vatikáne. Na stránkach knihy rozhovorov, ktoré s ňou viedol vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu...
1 | 2 >>