Leopold Slaninka: Volanie Číny, 2012

Leopold Slaninka: Volanie Číny, 2012
Kniha Volanie Číny je osobnou výpoveďou jezuitského kňaza z jeho misijnej skúsenosti v čínsky hovoriacom svete: najskôr super moderný Hongkong a kúsok Európy na brehu Číny v meste Macau, neskôr práca s hendikepovanými deťmi na Taiwane a nakoniec nezabudnuteľná kontinentálna Čína.  Prechádzajúc týmto svetom, autor si uvedomuje, že Čína dnes vo svete predstavuje jedinečný fenomén, ktorý rezonuje  čoraz viac vo všetkých sférach života spoločnosti. Čína sa v súčasnosti pre mnohých stáva nezvyčajnou výzvou i tajomným volaním.
Okrem skúseností prežitých vo svete Ďalekého východu a stručnej histórie pôsobenia jezuitov v tejto časti sveta, sa autor podelil aj  o veľmi osobnú skúsenosť, ktorú prežil v rámci procesu rozlišovania o povolaní na misie do Číny. Keďže sa v tomto procese rozlišovania a rozhodovania nehcal viesť svätým Ignácom z Loyoly, skutočným majstrom duchovného rozlišovania, návody pretavené autorovou osobnou skúsenosťou sa môžu stať vzácnymi  pre každého, kto stojí pred akýmkoľvek vážnym životným rozhodnutím. + 16 stranová farebná obrazová príloha