Leopold Slaninka: Psychológia a spiritualita. Základné psychologické aspekty duchovného života, 2008

Psychológia a spiritualita. Základné psychologické aspekty duchovného života. Ide o deväťdesiatstranovú knižku z pera jezuitu Leopolda Slaninku, prvého slovenského absolventa Inštitútu psychológie Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme. Autor v nej poukázal, že cez spoznávanie určitých psychologických rovín je možné posúvať sa vpred aj v duchovnom raste. Prospešné je to nielen pre jednotlivcov, ale o to väčšmi pre vodcov zodpovedných za formáciu spolupútnikov v komunitách či na ceste kňazstva (v tejto súvislosti kniha je vhodná najmä pre pedagógov, vychovávateľov, rodičov a pod.). Keďže páter Slaninka vyštudoval klinickú psychológiu, siahol po vedeckých poznatkoch súčasných kresťanských psychológov a doplnil ich o citácie z cirkevných dokumentov. Od ideálov, motivácií, túžob a limitov chce čitateľov viesť k citovej zrelosti. Odkrýva možné príčiny, prečo sa naše podvedomie oblieka do takého či onakého správania a odporúča vstúpiť do dialógu s vlastnými pocitmi a emotívnym svetom. Cez vnútorné oslobodenie, ktoré sa bezprostredne spája s Kristom v transcendentnej rovine, ukazuje cestu, ako sa dopracovať k vitálnej energii, novej sile a radosti zo života. Na záver radí pestovať tzv. ekologické podnety, teda nachádzať Boha vo všetkých veciach a nezabúdať na modlitby chvály a vďaky. Tento druh modlitby je bránou k premene nášho emotívneho sveta.  Jednoducho treba sa učiť, ako získať stratenú schopnosť tešiť sa zo života, z darov viery, vlastného poslania i z odriekania a služby. Knižná novinka o psychológii a spiritualite sa postavila na štartovaciu čiaru. Treba, aby knihy tohto druhu na Slovensku vychádzali, lebo podľa súčasného vývoja budú žiadané a veľmi prospešné.

spiritualita.jezuiti.sk/psychologia-a-spiritualita-zakladne-psychologicke-aspekty-duchovneho-zivota/#more-191