Jaroslav Vlnka

Jaroslav Vlnka: Mŕtvy jazyk (próza), 2014.

spolok-spisovatelov-trnava.webnode.sk/autori/vlnka-jaroslav/ Novela popredného literárneho kritika, spisovateľa, esejistu je spomienkovým návratom do minulosti, nielen vlastnej, ale aj do univerzálnej rodovej pamäti. Literárny hrdina rekapituluje svoj osud a zároveň rozpráva i zážitky starého otca...

Jaroslav Vlnka: Zastávky na znamenia (súbor štúdií, kritických článkov a recenzií,) 2012. Viac tu: https://spolok-spisovatelov-trnava.webnode.sk/autori/vlnka-jaroslav/

Viac tu: spolok-spisovatelov-trnava.webnode.sk/autori/vlnka-jaroslav/ Literárny kritik v súbore článkov o literatúre a recenzií hodnotí súčasnú slovenskú poéziu (od 90. rokov 20. stor.), sčasti aj prózu, pričom sa snaží o primeraný odstup a priestor pre vlastný názor čitateľa. Informačne bohaté sú...

Jaroslav Vlanka: - Pavel Bunčák a poézia nadrealizmu (literárnovedná monografia), 2011

Viac tu: https://spolok-spisovatelov-trnava.webnode.sk/autori/vlnka-jaroslav/ www.litcentrum.sk/recenzie/pavel-buncak-a-poezia-nadrealizmu-jaroslav-vlnka-trvala-hodnota Monografia poskytuje pohľad na tvorbu jedného z predstaviteľov slovenského nadrealizmu....

Jaroslav Vlnka: Púšť (básnická zbierka), 2005

"Týmto básňam nechýba vzácny hodnotový aspekt. Vlnka uvažuje nad tým, čo máme, čo sme stratili a čo nám práve uniká. Básnik manipuluje so škaredosťou sveta, svojím prekrúcaním skutočnosti robí z neho obydlie vhodné pre človeka." M. Gajdoš, Slovenské...

Jaroslav Vlnka: Verše na raňajky, 2000 (básnická zbierka).

Viac tu: spolok-spisovatelov-trnava.webnode.sk/autori/vlnka-jaroslav/   Jaroslav Vlnka(1971)debutoval básnickou zbierkou Verše na raňajky (Odkaz 2000), ktorá získala prémiu Ceny Ivana Kraska. Pravidelne publikuje recenzie, básne, poviedky a eseje v literárnych časopisoch....