Jela Abasová

Jela Abasová

Narodila sa r. 1993 v Trnave. V r. 2021 dokončila doktorandské štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity, odbor Automatizácia a informatizácia procesov. V súčasnosti pracuje ako dátový analytik. Píše prózu aj poéziu, doteraz jej tlačou vyšlo 16 poviedok. V r....