Pavol Tomašovič

Pavol Tomašovič: Mosty ponad čas, 2015

Kniha prináša nielen podnetné čítanie, ale vytvára aj pomyselný oblúk, ktorý autor naznačuje prostredníctvom troch literárnych pozorovateľov sveta – Roberta Musila, Franza Kafku a Milana Kunderu. Ide o myšlienkové premostenie, ktoré pomáha odkrývať dôvody dnešnej krízy i celkovej spoločenskej...

Pavol Tomašovič: Presahy, 2013

  Vo Vydavateľstve SSV v Trnave (2013) vyšla tretia knižka Pavla Tomašoviča Presahy. Jeho prvá kniha Nič v krajine nikoho sa v an­kete Knižnej revue v kategórii Debut roka umiestnila na druhom mieste. Druhá kniha Bezčasie bola v tej istej ankete...

Pavol Tomašovič: Bezčasie, 2010

Po úspešnom debute Nič v krajine nikoho (druhé miesto v kategórii Debut roka 2007 v rámci čitateľskej ankety Knižnej revue Kniha roka) autor v knihe Bezčasie ponúka poviedky a myšlienky dotýkajúce sa dimenzií, ktoré prekračujú bežne...

Pavol Tomašovič: Nič v krajine nikoho, 2007

www.martinus.sk/?uItem=40221 Príbeh, ktorý by zavial prach Pavol Tomašovič: Nič v krajine nikoho, Trnava, Spolok sv. Vojtecha 2007   Tak trochu tatarkovsky bolestínsky pocit odcudzenia človeka a ľudskej úzkosti zo straty istôt a z nejasnej budúcnosti prináša prozaická prvotina žurnalistu,...