Informácie o nás

 
Trnavská odbočka Spolku slovenských spisovateľov je súčasťou občianskeho združenia s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré združuje vyše 420 slovenských spisovateľov. s tradíciou siahajúcou až do roku 1923, v ktorom Spolok slovenských spisovateľov vznikol.

Pôsobnosť odbočky je vymedzená územím Trnavského samosprávneho kraja. Do jej činnosti sa môžu zapájať aj členovia SSS z  Bratislavského samosprávneho kraja.

Tajomník odbočky: Pavol Tomašovič

Členovia výboru odbočky: Miroslav Danaj, Zlata Matláková, Pavol Tomašovič

____________________________________________________

Trnavskú odbočku Spolku slovenských spisovateľov založili v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave v piatok 29. novembra 2013. Odbočka združuje členov SSS z Trnavského i Bratislavského samosprávneho kraja. Zakladajúcimu členmi odbočky sú Július Balco, Ján Čápka, Miroslav Danaj, Vladimíra Komorovská, Zlata Matláková, Ľubomíra Miháliková, Gabriela Spustová, Ján Tazberík, Pavol Tomašovič, Viera Valachovičová-Ryšavá.

Trnavská odbočka SSS – členovia                                                                 Webová stránka odbočky SSS v Trnave

  
 
 
 

 

Spolok slovenských spisovateľov

 
Spolok slovenských spisovateľov reprezentuje vrcholné hodnoty a osobnosti slovenskej literatúry. V centre záujmu SSS je podpora tvorby a vydávania slovenskej pôvodnej a prekladovej literatúry, podpora a ochrana jej autorov a vydávanie literárnych časopisov. Činnosť, význam a poslanie Spolku slovenských spisovateľov sú definované v jeho základnom dokumente Stanovy Spolku slovenských spisovateľov.

Činnosť Spolku slovenských spisovateľov je koordinovaná i prostredníctvom jeho regionálnych odbočiek v  Banskej BystriciKošiciachNitreTrnave a Žiline.

Spolok slovenských spisovateľov vydáva dve odborné periodiká: Literárny týždenník, časopis SSS, a časopis pre mladú literatúru Dotyky.

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov vydáva ročne asi 30 knižných publikácií pôvodnej i prekladovej tvorby.


Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/o-nas/

 

História projektu

Trnavský literárny almanach v elektronickej podobe založila  7. 1. 2016 Gabriela Spustová Izakovičová, ktorá je administrátorkou a zodpovednou redaktorkou projektu. Už od jeho zrodu na projekte spolupracujú spisovatelia Pavol Tomašovič a Zlatka Matláková. Trnavský literárny almanach je aj mediálnym partnerom Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, kde má Trnavská odbočka Spolku slovenských spisovateľov svoje sídlo. Spolupracuje tiež s ďalšími významnými spisovateľmi, ktorí stránku obohacujú svojimi príspevkami.

 

Naši užívatelia

Veríme, že stránka poslúži literátom, pedagógom i širokej verejnosti.