Ľubomíra Miháliková

Ľubomíra Miháliková: Diva oliva

 Diva oliva je ďalšou zo zbierok poézie renomovanej poetky Ľubomíry Mihálikovej. Nájdeme v nej túžbu po láske a šťastí, večnej pravde a dobre, ukrytú v symboloch. Ľubomíra sa dotýka reality étericky, v náznakoch a  umožňuje čitateľovi doplniť si k náznaku prežívaného vlastné premisy. Jej...

Ľubomíra Miháliková: Kvitnúca oskoruša, 2017

Ďalšia zbierka poézie Ľubomíry Mihálikovej Kvitnúca oskoruša je plná symbolov a archetypov ženstva a materstva, lásky a diaľok. Cítiť z nej vôňu morí a oceánov, ktorými sa plavila spolu so svojím manželom námorníkom, ale aj vôňu jej rodného mesta – Modry, prírody,...

Ľubomíra Miháliková: Osamilosť, 2013

Modranská poetka vydáva zbierku, ktorej dala názov Osamilosť. Je zložený z dvoch slov: osamelosť a milosť. Oba výrazy spolu súvisia, ale sú zároveň v rozpore. Jej skromno-čisté básne sú o viere, modlitbe i smrti, ale zároveň o práci vo vinohrade, o viniciach...

Život a tvorba

Narodila sa 5. 2. 1954 v Modre, študovala slovenský jazyk a estetickú výchovu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 1972 – 77, pokračovala v rokoch 1978- 83 v štúdiu estetiky v rámci vedeckej ašpirantúry na Moskovskej štátnej univerzite. Pôsobila v rokoch 1983 - 93 ako...