Zlatka Matláková

Zlata Matláková: Trvalky (s doslovom od Etely Farkašovej)

Zlata Matláková ( nar. 1949)  je autorka viacerých básnických zbierok, ale často sa prezentuje aj ako recenzentka – najmä domácej literatúry. Poetka, členka Spolku slovenských spisovateľov, pôsobila ako pedagogička na viacerých typoch škôl, vrátane Trnavskej univerzity. Vydala šesť...

Zlata Matláková: Nepoznaná, 2010

Šiesta básnická zbierka duchovnej a osobnej lyriky autorky (nar. 1949). Recenzie Autorka sa sústreďuje na fenomén ľudského času (jeho kolobehu), na prírodný svet, prioritne azda na vzťahy (partnerské, priateľské, rodičovské, ale aj vzťahy k prírodnému prostrediu a pod.). Prináša zjednotenie...

Zlata Matláková: Rozopnutá duša [ilustrácie: Marián Minárik], 2009

O veciach všedných i zázračných Zlata Matláková: Rozopnutá duša, Trnava, Ing. Ivan Pekarovič – Tripsoft 2009   Tí, ktorí si obľúbili verše poetky Zlaty Matlákovej, držiteľky Medaily sv. Gorazda za tvorivú pedagogickú, literárnu a publikačnú činnosť, majú šťastie, lebo ...

Zlata Matláková: Kytica za dverami [fotografie: Milan Marônek], 2008

Dobrého veľa nebýva Zlata Matláková: Kytica za dverami, Trnava, Tripsoft 2008   Na novinárskom povolaní ma vždy fascinovala možnosť spoznávať a predstavovať verejnosti dovtedy neznámych, ale zaujímavých ľudí. Tak som sa zoznámila s mladou učiteľkou Zlatou Matlákovou, ktorá...

Zlata Matláková: Nečakané veci [ilustrácie: Milan Chvíla], 2007

Insitná poézia nádeje Zlata Matláková: Nečakané veci, Trnava, Tripsoft 2007   Po knižkách hravej, no zároveň hlboko prežívanej poézie Všetky blízke bytosti (2001) a V krajine chodidiel (2002) sa Zlata Matláková prihlásila k slovu obdobne ladenou poéziou....
1 | 2 >>