Leopold Slaninka: Tri kroky do neba (2017)

Leopold Slaninka: Tri kroky do neba (2017)

Publikácia TRI KROKY DO NEBA alebo Ako sa pripraviť na smrť? z pera jezuitu Leopolda Slaninku je výberom z nedeľných príhovorov a  ďalšej literárnej tvorby, počas autorovho deväťročného pôsobenia v Piešťanoch,  ktorú pripravil pri príležitosti  svojho životného 50. ročného jubilea. Ponúka mozaiku textov o hľadaní plnosti života s Bohom na našej každodennej ceste. Nehovorí o smrti, ale ponúka symbolické tri kroky do neba: hovorí o radostnom a plnohodnotnom živote hľadajúceho človeka, o tom, čo mu dáva zmysel, prináša pokoj a čo nájde svoje naplnenie v prechode do večnosti.