Recenzie

Etela Farkašová: doslov v básnickej zbierke Zlaty Matlákovej: trvalky (Spolok slovenských spisovateľov, 2021)

              Zlata Matláková ( nar. 1949)  je autorka viacerých básnických zbierok, ale často sa prezentuje aj ako recenzentka – najmä domácej literatúry. Poetka, členka Spolku slovenských spisovateľov, pôsobila ako pedagogička na...

Zlata Matláková: recenzia básnickej zbierky Štefana Kuzmu ATLAS BIELEJIn: In: Literárny týždenník, 2020, roč. XXXIII, č. 41-42, s. 21

Štefan Kuzma ATLAS BIELEJ Bratislava: Slovenské centrum PEN, 2019, 1. vyd., 85 s., ISBN 978-80-973077-8-3               Zememerač, technik, obchodník, ekonóm, logistik, projektant technologických procesov, riadenie veľkých výrobných...

Zlata Matláková: recenzia knihy Miroslava Danaja: FIGURÍNY NEPLAČÚ. In: Literárny týždenník, 2020, XXXIII, č. 1-2/2021, s. 21

Miroslav Danaj FIGURÍNY NEPLAČÚ Vydané vlastným nákladom autora, 2020, 1. vyd., 165 s., ISBN...

Zlata Matláková: recenzia knihy Ivety Zaťovičovej: DIEVČA Z ĎÁRVÁRŠÁRU. In: Slovenské pohľady, 2020, roč. IV + 136, č. 1, s

Iveta Zaťovičová DIEVČA Z ĎÁRVÁRŠÁRU Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2019, 1. vyd., 175 s., ISBN...

Zlata Matláková: recenzia knihy Etely Farkašovej: Hodina lietania. In: Slovenské pohľady, 2020, roč. IV + 36, č. 4, s. 124 -127

Stúpať pomaly, pomaličky nahor   Hodiny lietania /Etela Farkašová/ Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2019             V súčasnej dobe badať  zvýšený záujem čitateľov o literárne spracovanú minulosť vrátane...

Zlata Matláková, recenzia knihy Patrika Šenkára: Novodobá prozaická tvorba Slovákov v Rumunsku (z rokov 1976 – 2019). In: Literárny týždenník, 2020, roč. XXXIII, č. 7-8, s. 16

Patrik Šenkár Novodobá prozaická tvorba Slovákov v Rumunsku (z rokov 1976 – 2019) Vydavateľstvo Ivan Krasko, Nadlak, 2019, 1. vyd., 338 s., ISBN...

Michal Krauter: Polyvalentnosť poézie Gabriely Spustovej Izakovičovej

Michal Krauter Poézia Gabriely Spustovej Izakovičovej v kontexte súčasnej slovenskej literatúry 6.1.2021   Gabriela Spustová Izakovičová je autorkou, ktorej tvorbu rozhodne nemožno nazvať skromnou, pokiaľ ide o počet publikovaných umeleckých textov. Písaním si spríjemňovala život už počas...
1 | 2 | 3 | 4 >>