Recenzie

Zlata Matláková: Dotknúť sa toho, čo pretrváva. In: Literárny týždenník, ročník XXXVI., 20.1.2023, dvojčíslo 1-2, s. 19

Dotknúť sa toho, čo pretrváva   Hodnotenie Trnavskej poetiky? - Tvorbou, netreba štatistiky, odpovedá P. Tomašovič, riaditeľ Knižnice Juraja Fándlyho. Dobre. Ale zopár údajov je celkom zaujímavých...             V období siedmich...

Zlata Matláková: Vrúcnosť a naliehavosť. (recenzia o knihe Gabriely Spustovej: Ruptura cordis) In: Literárny týždenník, ročník XXXV, 22.12.2022, dvojčíslo 41-42, s. 17

Gabriela Spustová Izakovičová RUPTURA CORDIS  Puknuté srdce Suchá nad Parnou: RUAH 2022, 1. vyd.128 s., ISBN 978-80-89604-79-1 e-pub 978-80-89604-80-7   Vrúcnosť...

Mária Šuťaková: Historické postavenie žien v spoločensko-literárnom kontexte, stvárnený v literárnych dielach (In: Viera a život 5/2022)

  Historické postavenie žien v spoločensko-literárnom kontexte  stvárnený  v literárnych dielach  (In: Viera a život 5/2022) Mária Šuťaková ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Žena v...

Zlata Matláková: Recenzia zbierky poézie Ľubomíry Mihálikovej: Diva oliva

Ľubomíra Miháliková DIVA OLIVA Suchá nad Parnou, RUAH, 2019, 1. vyd., 52 s., ISBN...

Peter Cabadaj o knihe Karola Strmeňa: Preblahoslavená (In: Viera a život, 1/2022)

Karol Strmeň: Preblahoslavená. FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, o. z., Fintice, 2021, 97 s. PETER CABADAJ                        „Každá veľká poézia je otvorene alebo...

Zlata Matláková: Poetická bodka za letom v Trnave. In: Literárny týždenník, 2021, roč. XXXIV., č. 31-32, s. 2

Poetická bodka za letom v Trnave               Rozlúčka s literárnym letom v záhrade Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave,  vo štvrtok 16. septembra 2021, mala podobu prezentácie šiestej básnickej zbierky poetky...

Zlata Matláková: Juhočeskí spisovatelia v Trnave. In: Literárny týždenník, 2021, roč. XXXIV., č. 29-30, s. 15

Juhočeskí spisovatelia v Trnave   Vo štvrtok 12. augusta 2021 v záhrade Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave uviedli medzi čitateľov publikácie, na ktorých má autorský alebo participačný podiel  František Tylšar, predseda Jihočeského klubu Obce spisovatelů. Moderátor, redaktor...

Zlata Matláková: Cezhraničný poviedkový most (recenzia knihy)

Cezhraničný poviedkový most             Jedným z dlhodobých cieľov Jihočeského klubu Obce spisovatelů je pretrvávajúca snaha o tvorivú konfrontáciu v medzinárodnom meradle. Podľa Hanky Hosnedlovej, dlhoročnej predsedníčky tohto...

Zlata Matláková: Nová publikácia o dejinách Trnavy (Recenzia)

Nová publikácia o dejinách Trnavy             Jedným z významných podujatí v roku 780. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Trnave bolo aj vydanie zborníka Trnava 1238 – 2018 ... úspešný európsky príbeh... Súbor...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>