Nové knihy

Čo nájdete v tomto priečinku?

V tomto priečinku nájdete prehľady vydaných kníh autorov Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, ale aj niektorých ďalších autorov, ktorí sa narodili alebo žijú v Trnave, alebo v malebnom širokom okolí Trnavskej roviny a pod Karpatmi. Ak vás osloví hodnotná kniha autora, ktorého dielo...