Anna Abasová

Anna Abasová

Narodila sa r. 1945 v Limbachu. Zmaturovala na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach, odbor pôrodná asistentka. Pôsobila najprv na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Nemocnici s Poliklinikou v Trnave, od r. 1972 až do dôchodku bola učiteľkou odborných predmetov na Strednej zdravotníckej...