Bohumil Chmelík

Bohumil H. Chmelík: démon kýs´ (Tirna, Trnava 2016)

Bohumil H. Chmelík   démon kýs´   Tirna Trnava 2016   Grafická a technická úprava Jozef Šelestiak ISBN 978-80-969858-5-2  Bibliofilské vydanie vyšlo v limitovanom náklade, sto kusov bolo číslovaných a podpísaných autorom. V knihe je vložená...

Bohumil H. Chmelík: Sedem textov (Tirna Trnava august 2008 Nepredajné)

Bohumil H. Chmelík   Sedem textov   Tirna Trnava august 2008  Nepredajné Bibliofilské vydanie textov prezentuje výber z rukopisných poznámok ostatného obdobia autora. Vydanie bolo adresované účastníkom stretnutia z príležitosti životného jubilea autora.  

Bohumil H. Chmelík V šere ticha (Tirna Trnava 2003)

Bohumil H. Chmelík   V šere ticha  Tirna Trnava 2003  Výber a usporiadanie Sabina Chmelíková  Grafická úprava Jozef Šelestiak   ISBN  80-968994-1-4 Podtitul modlitby, meditácie, texty spresňuje, že publikované sú osobné modlitby a meditácie,...

Život a dielo Bohumila Chmelíka

Bohumil H. Chmelík, narodený 1938 v Trnave. Lekár, politik (KDH), vysokoškolský pedagóg (Trnavská univerzita).  Autor zbierky duchovných poetických textov V šere ticha (Tirna, Trnava 2003), bibliografie Sedem textov (Tirna, Trnava 2008),  básnického textu Démon kýs´ (Tirna,...