Miroslav Danaj

Miroslav Danaj: Oči vlčích makov, 2016

Známy lekár, špičkový chirurg Miroslav Danaj oslovuje presvedčivo podanými príbehmi, ktorých námety čerpá so svojej lekárskej praxe, z bohatých ľudských stretnutí so svojimi pacientmi, kolegami, študentmi... Vo jeho najnovšej knihe noviel poteší oko aj dušu každého vnímavého čitateľa desať...

Miroslav Danaj: Rátanie rán, 2013

Predstavujeme čitateľskej verejnosti knihu autobiografických príbehov, ktorým dal autor prof. Danaj metaforický názov Rátanie rán (Príbehy nielen z medicíny).  Príbehy v tejto knižke sú prevažne viazané na jeho skúsenosti a zážitky z medicínskeho prostredia, v ktorom...

Miroslav Danaj: Smiem si prisadnúť?, 2012

Po zbierke poézie Roztratená nahota (2009) a súbore krátkych próz V pohode, dá sa (2011) sa Miroslav Danaj vracia k obľúbeným aforizmom a sentenciám. Už predtým mu vyšli dve knižky tohto žánru Niečím ťa možno liečim (2008) a OnaQjšia káva (2010).  Na rozdiel od predchádzajúcich knižiek...

Miroslav Danaj: V pohode, dá sa, 2011

V pohode, dá sa je prvou prozaickou knihou Miroslava Danaja. Ide o súbor krátkych autobiografických čŕt, impresií a miniatúr, ktoré sú odrazom autorových životných skúseností, postojov, ale najmä všedných zážitkov z pracovného i súkromného prostredia. Autorova prozaická reč je priama, jeho...

Miroslav Danaj: OnaQjšia káva, 2010

Významný slovenský chirurg profesor Miroslav Danaj sa okrem náročnej profesie venuje aj literárnej tvorbe. Prvá kniha aforizmov s názvom Niečím ťa možno liečim (ilustroval Martin Kellenberger) sa stretla s mimoriadnym ohlasom u čitateľov. To isté sa dá povedať aj o ďalšej knihe, tentoraz...

Miroslav Danaj: Roztratená nahota, 2009

V knihe troch básnických cyklov sa Danaj predstavuje ako kultivovaný tvorca subjektívno-reflexnej lyriky s tematikou kraja, ktorý sa ho dotkol najmä cez príbehy ľudí. Ďalším zdrojom inšpirácie a originálnej výpovede je autorovo civilné povolanie špičkového chirurga, osobnostný pohyb na hranici...

Miroslav Danaj: Niečím ťa možno liečim

Kniha aforizmov je literárnym debutom známeho chirurga Miroslava Danaja. Útlej zbierke lapidárnych múdrostí nechýba stručnosť, vtip, spontánnosť, vyvierajúca z bohatej životnej skúsenosti. Symbolické príbehy života s hlbokým intelektuálnym zafarbením a citlivou dávkou sarkazmu nepodliehajú...