Beata Vargová Kuracinová

Beáta Vargová-Kuracinová: Starší o pár slov, 2008

Beáta Vargová-Kuracinová knižne debutovala v roku 1975 zbierkou Pohladenie, nasledujúcu knihu veršov vydala pod názvom Náručie v roku 1978. Po dlhšej odmlke jej vyšla v roku 2008 tretia básnická zbierka Starší o pár slov. „Prináša sto podôb lásky. Lásky mileneckej, nežnej i vášnivej, lásky...