Život a tvorba

PhDr. Ľubomíra Miháliková, CSc.

Narodila sa 5. 2. 1954 v Modre, študovala slovenský jazyk a estetickú výchovu na

Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 1972 – 77, pokračovala
v rokoch 1978- 83 v štúdiu estetiky v rámci vedeckej ašpirantúry na Moskovskej štátnej
univerzite. Pôsobila v rokoch 1983 - 93 ako referentka, neskôr ako odborná asistentka na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 1996 - 98 pracovala ako odborná
poradkyňa na Okresnom úrade v Pezinku, a od roku 1998 vyučuje slovenský jazyk
a literatúru a dejiny umenia na gymnáziu v Pezinku.
   Je členka Klubu nezávislých spisovateľov Slovenska, zakladajúca členka Spoločnosti
priateľov poézie, organizátorka literárnych umeleckých podujatí celoslovenskej
pôsobnosti ako Festival duchovnej poézie a Modranské veršobranie.
Žije a tvorí v Modre.

Tvorba:

Zbierky básní: Erotikoník (1998 ),
Archetypy lásky ( 2000),

 Osamilosť
 Modranské prelúdiá
 

Príspevky v antológiách poézie:Láskomriavka (2001)
Slovom slovo (2002)
Zľutovanievanie (2003)
Biela (2004)
Cesta (2005)
Voda (2006)
Svetlo (2007)
Dar (2008)
Otvorené cesty (2008)
Ora et ars- Skalka 2010, Literárna príloha (2010)
Esej v antológii Modlitba v umení, Banská Bystrica (2006)