Ľubomíra Miháliková: Diva oliva

Ľubomíra Miháliková: Diva oliva

 Diva oliva je ďalšou zo zbierok poézie renomovanej poetky Ľubomíry Mihálikovej. Nájdeme v nej túžbu po láske a šťastí, večnej pravde a dobre, ukrytú v symboloch. Ľubomíra sa dotýka reality étericky, v náznakoch a  umožňuje čitateľovi doplniť si k náznaku prežívaného vlastné premisy. Jej básne pripomínajú Verlainov a Rimbaudov symbolický spôsob uchopenia poetického slova. Zahĺbte sa doň a nechajte sa ovanúť krásou.

Po zbierkach Erotikoník (1998), Archetypy lásky (2000), Modranské prelúdiá (2012), Osamilosť (2013) a  Kvitnúca oskoruša (2017) je to už šiesta zbierka Ľubomíry Mihálikovej.
V roku 2019 vydala zbierku pre deti s názvom Veselé samohlásky. Básne publikovala aj v antológiách – Otvorené cesty (2008), Ženy na ťahu (2012), Mladí s mladým (2015).