Jaroslav Vlnka: Púšť (básnická zbierka), 2005

"Týmto básňam nechýba vzácny hodnotový aspekt. Vlnka uvažuje nad tým, čo máme, čo sme stratili a čo nám práve uniká. Básnik manipuluje so škaredosťou sveta, svojím prekrúcaním skutočnosti robí z neho obydlie vhodné pre človeka." M. Gajdoš, Slovenské pohľady

www.martinus.sk/?uItem=25328

 

Ukážka:

Jaroslav Vlnka: Púšť, Púť cez duny, Disharmónia

Obloha je hustý záhon
    modrých ruží, uprostred neho
    v chatrči na spadnutie
    so strieškou z tupých tŕňov
    žije Boh
    a pletie darčekové košíky...
    V zovretých pästiach šteklia lienky,
    zároveň páchne prach, peľ a čas.
    Aký horký paradox!
    Nebeský kosec oslou kosu ostrí
    a čerstvé potom
    skláňa tieto živé kvety...