Jaroslav Vlnka: Zastávky na znamenia (súbor štúdií, kritických článkov a recenzií,) 2012. Viac tu: https://spolok-spisovatelov-trnava.webnode.sk/autori/vlnka-jaroslav/

Viac tu: spolok-spisovatelov-trnava.webnode.sk/autori/vlnka-jaroslav/

Literárny kritik v súbore článkov o literatúre a recenzií hodnotí súčasnú slovenskú poéziu (od 90. rokov 20. stor.), sčasti aj prózu, pričom sa snaží o primeraný odstup a priestor pre vlastný názor čitateľa. Informačne bohaté sú napr. štúdie o dielach J. Silana, E. B. Lukáča, M. Válka, ako aj o celých generačných skupinách, akými boli napr. katolícka moderna, nadrealisti, či osamelí bežci. Vlnkove texty sú nielen zaujímavým čítaním o literatúre, ale svojou faktografickou presnosťou a obsažnosťou môžu poslúžiť aj ako pramenný materiál.