Bohumil H. Chmelík: Sedem textov (Tirna Trnava august 2008 Nepredajné)

Bohumil H. Chmelík   Sedem textov   Tirna Trnava august 2008  Nepredajné

Bibliofilské vydanie textov prezentuje výber z rukopisných poznámok ostatného obdobia autora. Vydanie bolo adresované účastníkom stretnutia z príležitosti životného jubilea autora.