Bohumil H. Chmelík V šere ticha (Tirna Trnava 2003)

Bohumil H. Chmelík   V šere ticha  Tirna Trnava 2003  Výber a usporiadanie Sabina Chmelíková  Grafická úprava Jozef Šelestiak   ISBN  80-968994-1-4

Podtitul modlitby, meditácie, texty spresňuje, že publikované sú osobné modlitby a meditácie, ako aj výber časopisecky publikovaných textov. Zbierku ilustrujú písmové kompozície autora.