Miroslav Danaj: Smiem si prisadnúť?, 2012

Miroslav Danaj: Smiem si prisadnúť?, 2012

Po zbierke poézie Roztratená nahota (2009) a súbore krátkych próz V pohode, dá sa (2011) sa Miroslav Danaj vracia k obľúbeným aforizmom a sentenciám. Už predtým mu vyšli dve knižky tohto žánru Niečím ťa možno liečim (2008) a OnaQjšia káva (2010). 

Na rozdiel od predchádzajúcich knižiek aforizmov je v tejto s názvom Smiem si prisadnúť? zreteľný ešte výraznejší zámer autora posunúť sa od piatich zmyslov k šiestemu, bez ktorého ako tvrdí autor, „je nám ostatných päť často zbytočných“. Výstižné námety, postrehy a vtipné vyjadrenia zrkadlia nevšednosť a každodennosť zároveň. V krátkych brilantných textoch sú navrstvené a presne sformulované situácie, v ktorých iskrí skúsenosť, pravdivosť i humor prechádzajúci do jemnej sebairónie. Vrtkavé slová nekĺžu po povrchu myšlienky. Sú myšlienkou. Zdanlivo jednoznačné výpovede poskytujú priestor na čitateľsky vlastnú interpretáciu prostredníctvom svojho prežitého. Je im vzdialené poučovanie, karhanie a mentorsky zdvihnutý prst. Spoločenské, vzťahové i tabuizované témy sú plné korenistých bonmotov a dôvtipných formulácií, ktoré nič nevyčítajú. Sú iba možným zastavením, debatou autora s čitateľom, hoci aj takto - na diaľku.