Jela Abasová

Narodila sa r. 1993 v Trnave. V r. 2021 dokončila doktorandské štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity, odbor Automatizácia a informatizácia procesov. V súčasnosti pracuje ako dátový analytik. Píše prózu aj poéziu, doteraz jej tlačou vyšlo 16 poviedok. V r. 2021 sa ako spolueditorka podieľala na vydaní zborníka fantasy poviedok Město králů. Medzi svoje najväčšie literárne úspechy radí medailové umiestnenia v slovenských a českých súťažiach O Dračí řád, Medziriadky (kategórie poézia VŠ, próza VŠ, čestné uznanie aj v kategórii dráma), Dumky podvečerné, Stratené príbehy a New Weird.