Beáta Vargová-Kuracinová: Starší o pár slov, 2008

Beáta Vargová-Kuracinová knižne debutovala v roku 1975 zbierkou Pohladenie, nasledujúcu knihu veršov vydala pod názvom Náručie v roku 1978. Po dlhšej odmlke jej vyšla v roku 2008 tretia básnická zbierka Starší o pár slov. „Prináša sto podôb lásky. Lásky mileneckej, nežnej i vášnivej, lásky manželskej, lásky materskej, lásky, ktorá je zmyslom života... Láska Beáty Vargovej je mnohotvárna, premenlivá, zmyslová aj duchovná, dominuje však tá druhá... Ako dobre padne prečítať si dobre vybudovaný sonet, významovo i formovo bravúrne verše, kondenzované básnické skratky... Prameň, z ktorého sa rodia jej básne, je živý,“ píše v doslove ku knihe literárny kritik a teoretik Milan Hamada.

www.martinus.sk/?uItem=80499