Anna Abasová

Narodila sa r. 1945 v Limbachu. Zmaturovala na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach, odbor pôrodná asistentka. Pôsobila najprv na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Nemocnici s Poliklinikou v Trnave, od r. 1972 až do dôchodku bola učiteľkou odborných predmetov na Strednej zdravotníckej škole v Trnave. Doteraz vydala tri knihy: Spomienky po rokoch (2003), Bútľavá vŕba (2009), Púť (2012). Pravidelne prispieva do kresťansky orientovaného časopisu Posol. Jej doménou sú krátke prózy, avšak výnimočne píše aj poéziu. Je viacnásobnou úspešnou účastníčkou súťaže Chalupkovo Brezno, kde sa umiestnila v zlatom aj striebornom pásme. Získala Cenu odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy. Bol jej udelený aj diplom O cenu Dominika Tatarku. Získala 2. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži O cenu Slovenského učeného tovarišstva.