Čo nájdete v tomto priečinku?

V tomto priečinku nájdete prehľady vydaných kníh autorov Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, ale aj niektorých ďalších autorov, ktorí sa narodili alebo žijú v Trnave, alebo v malebnom širokom okolí Trnavskej roviny a pod Karpatmi. Ak vás osloví hodnotná kniha autora, ktorého dielo sme na tejto stránke ešte nezverejnili a zapadá do tohto širšieho spektra trnavskej literárnej obce, budeme radi, ak nám napíšete názov knihy, meno autora, rok vydania, krátku anotáciu s menom jej pisateľa,  prípadne aj recenzie na tieto knihy či link na miesto, kde sa dá kúpiť či prečítať.

Na databáze sa stále pracuje.