Výstrižky Bohumila H. Chmelíka

Výstrižky Bohumila H. Chmelíka (Z jeho knižnice priateľom): Ján Motulka: Lotri.

  V čase covidového nepokoja posiela Bohumil Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:   dovoľte, aby som uviedol báseň Jána Motulku Lotri. Pokojné dni Veľkonočného týždňa!     V úcte    Bohumil...

Výstrižky Bohumila H. Chmelíka (Z jeho knižnice priateľom): proroctvo Michaeášovo

  V čase covidového nepokoja posiela Bohumil Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:   Dovoľte,  aby som v cykle "Výstrižky" uviedol dve časti z proroctva Micheášovho. Pokojné dni pôstneho obdobia praje     Bohumil...

Výstrižky Bohumila H. Chmelíka (Z jeho knižnice priateľom): Pápež František: Otče náš.

  V čase covidového nepokoja posiela Bohumil Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:   Dobrý deň,    dovoľte, aby som v kovidovom cykle uviedol úryvok z diela Pápeža Františka  Otče náš. S prianím pokojných a zdravých...

Bohumil Chmelík: tej mrazivej noci

tej mrazivej noci   tej mrazivej noci šepkali sme s básnikom až do konca lásky až do konca poézie verili sme:  až  do  konca! nesplnilo sa odchody  diaľky  hranice nesplnilo...

Výstrižky Bohumila H. Chmelíka (Z jeho knižnice priateľom): Gorazd Zvonický: PRIESKUM

  V čase covidového nepokoja posiela Bohumil Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:   Dovoľte, aby som predstavil báseň Gorazda Zvonického. S prianím pokojných a zdravých dní nového týždňa,  zostávam v úcte     Bohumil...

Výstrižky Bohumila H. Chmelíka (Z jeho knižnice priateľom): Carmen Bernos de Gasztold (1919 - 1995): Noemova modlitba (zo zbierky MODLITBY Z KORÁBA).

Dovoľte, aby som v kovidovom cykle výstrižky z kníh mojej knižnice  uviedol báseň C. Bernos de Gasztold. Pokojné dni nového týždňa praje    Bohumil Chmelík   Carmen Bernos de Gasztold (1919 - 1995) bola francúzska poetka a mníška. Detstvo prežila v provincii...

Výstrižky Bohumila H. Chmelíka (Z jeho knižnice priateľom): Tomas Trnaströmer: Zimná noc, Kyrie (zo zbierky Medzi allegrom a lamentom)

  V čase covidového nepokoja posiela Bohumil Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice: dovoľte, aby som uviedol dve básne Tomasa Tranströmera. V úcte    Bohumil Chmelík    Tomas Tranströmer  (1931 Štokholm / 2015...

Výstrižky Bohumila H. Chmelíka (Z jeho knižnice priateľom): Recepty Salernskej lekárskej školy

V čase covidového nepokoja posiela Bohumil Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:  dovoľte, aby som v tomto kovidovom nečase predstavil niektoré recepty Salernskej lekárskej školy. V úcte                  Bohumil...

Výstrižky Bohumila H. Chmelíka (Z jeho knižnice priateľom): Viliam Turčány: Ekologický sonet

        V čase covidového nepokoja posiela Bohumil Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:    Dovoľte,  aby som uviedol báseň Viliama Turčányho. S prianím pokojných a zdravých dní    Bohumil...

Výstrižky Bohumila H. Chmelíka (Z jeho knižnice priateľom): Ján Motulko: Čas Herodes

      V čase covidového nepokoja posiela Bohumil Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:  Dovoľte, aby som Vám v prílohe predstavil dva úryvky z básnického diela Jána Motulku Čas...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>