Výstrižky Bohumila H. Chmelíka (Z jeho knižnice priateľom): Carmen Bernos de Gasztold (1919 - 1995): Noemova modlitba (zo zbierky MODLITBY Z KORÁBA).

Dovoľte, aby som v kovidovom cykle výstrižky z kníh mojej knižnice 

uviedol báseň C. Bernos de Gasztold.
Pokojné dni nového týždňa praje    Bohumil Chmelík
 
Carmen Bernos de Gasztold (1919 - 1995) bola francúzska poetka a mníška. Detstvo prežila v provincii Bordeaux vo Francúzsku. Po druhej svetovej vojne odišla žiť do benediktínskeho chrámu Abbaye Saint Louis du Temple v Limon-par-Igny. Jej rodina mala litovský pôvod. Wikipédia
 

CARMEN BERNOS DE GASZTOLD

MODLITBY Z KORÁBA

 

Noemova modlitba

Aký to hurhaj, Pane!

Od hukotu vôd a

revu zvierat

nám v ušiach zaľahlo.

A čas sa len vlečie...

Všade samá voda,

až mi srdce stíska.

Kedy sa objaví pevná pôda?

A čas sa len vlečie...

Vypustil som krkavca, ale sa vrátil.

Aj Tvoja holubica naspäť prilieta.

Nestrácam nádej, vypúšťam ju znova,

a čas sa len vlečie...

Pane, toto je Tvoj koráb,

dopraj mu pokoja,

nenechávaj nás tu ďalej zavretých!

Vyveď nás z tohto otroctva

a zjav nám oblúk dúhy

na znak večnej zmluvy.

Prosím Ťa, Pane:

Nech sa tak stane!

 

CARMEN BERNOS DE GASZTOLD

MODLITBY  Z KORÁBA

Z francúzskeho originálu PRIERES DAN L´ARCHE

prebásnil Martin Parajka

Jazyková spolupráca Eva Piecková

Ilustrovala Eva B. Linhartová

Vydala Alfa konti, s.r.o.

Bratislava

Vytlačila Kníhtlačiareň Svornosť, s.r.o.

1 slovenské vydanie

1994