Výstrižky Bohumila H. Chmelíka (Z jeho knižnice priateľom): Gorazd Zvonický: PRIESKUM

  V čase covidového nepokoja posiela Bohumil Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:

 
Dovoľte, aby som predstavil báseň Gorazda Zvonického.
S prianím pokojných a zdravých dní nového týždňa, 
zostávam v úcte     Bohumil Chmelík
 
Gorazd Zvonický, vlastným menom Andrej Šándor bol slovenský básnik katolíckej moderny, katolícky kňaz, salezián, prekladateľ, editor edície Lýra, misionár, pedagóg a významný exilový pracovník.
Gorazd Zvonický sa dožil pádu komunizmu. Po dlhých rokoch exilu mohol navštíviť rodné Slovensko, čo pre neho znamenalo obrovskú satisfakciu. Zomrel v Ríme a bol pochovaný v slovenskej hrobke na cintoríne Prima Porta na Via Flaminia. Dňa 29. júna 1996 boli jeho telesné pozostatky prenesené na Národný cintorín v Martine.      Wikipédia
 
Literárny almanach Slováka v Amerike, ročník 1967,  obsahuje ako III. časť "Predstavitelia slovenskej kultúrnej tvorby" (s.115 až 249.) Predstavuje tu viac ako 170  "slovenských slobodných kultúrnych pracovníkov, roztrúsených po všetkých končinách sveta", píše "Úvodom" almanachu Andrej Žarnov. 
 

Gorazd Zvonický

PRIESKUM

 

Z olivy k bralu privtelenej

po nebi siaham vysokom

a hmatám, či mám v srdci menej

bodliakov ako pred rokom.

 

A prekutávam kúty, diery,

čo vyhlodali prívaly,

či bydlia v nich tie isté zvery,

ktoré tam vlani bývali.

 

Čo nechcem, nájdem vždycky navyš:

chrobač a podrast škodlivý.

Nuž kým mi srdce nenapravíš,

nezídem, Bože, z olivy.

 

1967

Literárny almanach

Slováka v Amerike

Redaktor:  Dr. Jozef Paučo

Úvod:   Andrej Žarnov

Heslá:   František Vnuk

Vydavateľ:  Časopis Slovák v Amerike

báseň G. Zvonického s. 68