Výstrižky Bohumila H. Chmelíka (Z jeho knižnice priateľom): Ján Motulko: Čas Herodes

Výstrižky Bohumila H. Chmelíka (Z jeho knižnice priateľom): Ján Motulko: Čas Herodes

 

 
 

V čase covidového nepokoja posiela Bohumil Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice: 

Dovoľte, aby som Vám v prílohe predstavil dva úryvky z básnického diela Jána Motulku Čas Herodes.
V úcte    Bohumil Chmelík
 
Ján Motulko bol slovenský katolícky intelektuál, básnik  prozaik, prekladateľ, redaktor, žurnalista a umelecký fotograf.
 V rokoch 1939 až 1942 študoval filozofiu a slovenčinu na FF Slovenskej univerzity v Bratislave, štúdium nestihol dokončiť, pretože bol odvelený na východný, neskôr taliansky front. Po skončení vojny sa stal redaktorom Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Následne sa presťahoval do Bratislavy, kde v rokoch 1959 až 1987 bol redaktorom Katolíckych novín.
Po komunistickom prevrate vo februári 1948 Motulko už nemohol publikovať, ale s novými pomermi, so začínajúcou stalinizáciou sa vyrovnal zbierkou Čas Herodes. Vznikla v lete 1948 a Motulkovi sa podarilo v originálnom básnickom tvare vystihnúť nastupujúci zločinný herodesovský rozmer. Čas Herodes je alegoricko-apokalyptický obraz vlády  červeného bezprávia, inšpiráciou boli aj známe dramatické udalosti boľševickej revolúcie v Rusku.
 

Ján Motulko

ČAS  HERODES

(1948)

 

V úprimnej úcte pripisujem

jednej z prvých tragických obetí času Herodesa,

pamiatke

ANDREJA ŽARNOVA,

ktorý bol prvý a (za štyridsať rokov) jediný

čitateľ a kritik tejto poetickej skladby.

A podriaďujúc sa jeho vtedy vyslovenému

autoritatívnemu kategorickému imperatívu,

neurobil som na pôvodnom texte

nijaké dodatočné úpravy.

   J. M.

 

.......

Herodesi králi

kríž našej slobody

strážia, ktorý v pekle ukovali.

To duša ľudská ešte nevidela.

Po suchom raždí

ťahajú sa hadie telá

a odtiaľ sladké hlasy sipia:

 

U nás slobodný je každý.

Nech žije sloboda a bratstvo

našej triedy,

nech žije reťaz, na ktorej sa drží,

nech žije plebs a luetické vredy

slobody našej,

neviestky,

tá ochotne sa predá, každého s rovnakou láskou

obslúži,

kto je na túto reťaz prikovaný.

 

Nech žije naša trieda,

nech žije náš veľký kotol

demokratického roztoku!

Nech sa páči, komu je zima,

páni,

žobráci, králi,

súdruhovia, otrhaní,

nech sa páči, pod kotlom sa kúri,

vnútri je sloboda,

sloboda podľa dĺžky reťazí,

 

tá vám poslúži,

kúpte si jej

nahé,

kruté,

svinské

telo!

 

Čas Herodes,

tvoje dielo.

 

ČAS HERODES a herodesi králi

slobodu pyšnú z vlastnej vôle dali.

 

Nech zhynie každý, komu sa to máli!

Slobodu pyšnú svorne podpísali:

 

čas Herodes a herodesi králi:

Dimitrov, Gottwald, ÚRO, Stalin.

 

.......

 

JE ŽLČNÍK PLNÝ zlého jedu,

kamenný preš ho vytíska.

Spravodlivých na smrť vedú.

Zaliali krvou ohniská.

Kto rozdúcha zas žiaru bledú,

kto olej čistý naleje,

vytiahne nohu z toho sledu,

pripraví nové nádeje?

Kto zrazí modly tvrdým šprintom

zo stĺpov hanby do blata,

odníme chaos veršom týmto?

Ešte je cesta zaťatá...

Choroby tejto strašný symptóm:

horúčka, zima, oheň, mráz...

Kto prevedie nás labyrintom

červeným v peklo týchto čias?

 

Je žlčník plný žlče horkej,

sloboda ľudská – vzal ju bes.

Ostala šibeň po neborkej

a nad ňou kat ČAS HERODES.

 

Ján Motulko

ČAS HERODES

V roku 2003 vydalo nakladateľstvo Petrus

Polárna 6, Bratislava ako IV. zväzok edície TILIA

Edične pripravil a doslov napísal Michal Chuda

Ilustrácie Milan Bočkay

Dizajn Hedviga Hamžíková

Jazyková úprava Štefánia Medvecká

Kniha vychádza s podporou US Steel, s. r. o.

Vytlačili Tlačiarne BB, Banská Bystrica