Výstrižky Bohumila H. Chmelíka (Z jeho knižnice priateľom): Viliam Turčány: Ekologický sonet

Výstrižky Bohumila H. Chmelíka (Z jeho knižnice priateľom): Viliam Turčány: Ekologický sonet

 

      V čase covidového nepokoja posiela Bohumil Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice: 
 
Dovoľte,  aby som uviedol báseň Viliama Turčányho.
S prianím pokojných a zdravých dní    Bohumil Chmelík
 
Viliam Turčány, PhDr., CSc.,  Dr. h. c.,  básnik,  vysokoškolský pedagóg, literárny vedec a prekladateľ, sa narodil 24. februára 1928 v Suchej nad Parnou (okres Trnava)
Maturoval roku 1947 na gymnáziu v Trnave. Potom študoval slovenčinu a francúzštinu na FF UK v Bratislave. Po skončení vysokoškolských štúdií roku 1952 prišiel pracovať do Ústavu dejín slovenskej literatúry SAV, kde s výnimkou základnej vojenskej služby pôsobil ako vedecký pracovník až do roku 1970, keď odišiel na dva roky na univerzitu v Neapole prednášať slovenskú literatúru. Po návrate sa opäť stal vedeckým pracovníkom Literárnovedného ústavu SAV, kde pôsobil až do odchodu na dôchodok roku 1988.
 

Viliam Turčány

Ekologický sonet

zo zbierky Rada a dar, 1995

 

Nech pokojne si ľudia žijú

vždy podľa vôd a voľných polí!

Nech nik ich ničiť nedovolí!

Voda je život. Chráňme si ju!

 

I Slovensko! I poéziu!

V nej oslávil ho už Ján Hollý.

Nech z nej spev znovu zahlaholí!

Nech vence zdravia z nej sa vijú!

 

Po živote už, bratia, túžte!

A raz z tých vôd i raj sa zrodí,

k nemu nás Hollý zve i Dante.

 

Azda tu majú rásť len púšte?

Poéziu a živé vody

chráňme si, bratia! Život chráňme!

 

Gabriela Spustová Izakovičová (ed.)

Rytier a Pevec Viliam Turčány

Vydané k 90. narodeninám

veľkého básnika a prekladateľa, jazykovedca,

nášho rodáka a priateľa

Rytiera a Pevca Viliama Turčányho

Obálka, grafická úprava a zalomenie textu:

Gabriela Spustová

Fotografia na obálke: Peter Spusta

Ilustrácie v publikácii a na obálke:

Jozef Ilavský, akademický maliar

Vydalo vydavateľstvo RUAH Lenka Hrebenárová

Suchá nad Parnou v roku 2018

Kniha vyšla so spoluúčasťou:

Trnavského samosprávneho kraja

Obce Suchá nad Parnou

Knižnice Juraja Fándlyho

Mesta Trnava

Vydanie knihy podporili:

Vinárstvo TERRA PARNA

Milada Krajáčová

Tlač: Tlačiareň P+M, s.r.o., Turany