Bohumil Chmelík: tej mrazivej noci

tej mrazivej noci

 

tej mrazivej noci

šepkali sme s básnikom

až do konca lásky

až do konca poézie

verili sme:  až  do  konca!

nesplnilo sa

odchody  diaľky  hranice

nesplnilo sa

                nemohlo

slová šepkané

tej mrazivej noci

zamrzli mrazom zabúdania

neprišiel jarný odmäk

snežienky rozkvitli pod snehom

vrtochy počasia - chladné leto

len jesienky vyšli načas

burčiaky znamenia búrlivých mladých rokov

zaspievajme si

                ruka hore

hore háj dole háj

naše neodkladné priority

náročné na spotrebu času

a časové posuny spôsobili

že nemáš odpovede :

kto si?  kde si?  prečo si?

nevieš kde je Sever

severný pól mrazu

a severná žiara zabudnutých  sľubov

brodíš sa v závejoch spomienok

na onú mrazivú noc:

až do konca lásky

ktoré neohrozili hmly nečasu

trvajú až do konca poézie

sľuby tej mrazivej noci

nás dvoch

(Z notesového rukopisu)

 

Bohumil H. Chmelík je autorom zbierok:

 V šere ticha  Tirna Trnava 2003  Výber a usporiadanie Sabina Chmelíková  Grafická úprava Jozef Šelestiak   ISBN  80-968994-1-4

Podtitul modlitby, meditácie, texty spresňuje, že publikované sú osobné modlitby a meditácie, ako aj výber časopisecky publikovaných textov. Zbierku ilustrujú písmové kompozície autora.

 

Sedem textov   Tirna Trnava august 2008  Nepredajné

Bibliofilské vydanie textov prezentuje výber z rukopisných poznámok ostatného obdobia autora. Vydanie bolo adresované účastníkom stretnutia z príležitosti životného jubilea autora.

 

démon kýs´   Tirna Trnava 2016   Grafická a technická úprava Jozef Šelestiak ISBN 978-80-969858-5-2  Bibliofilské vydanie vyšlo v limitovanom náklade, sto kusov bolo číslovaných a podpísaných autorom. V knihe je vložená reprodukcia autorovej koláže.

Text s podtitulom (poznámky pre napísanie básne) má názov démon kýs´ škaredý, mottom je redukcia textu básne Ivana Kraska Baníci. Rukopisné verzie, ako autor uvádza, vznikali v rozmedzí rokov 2008 až 2015. Komponovaný je v troch častiach a patrí medzi „otvorené“, neukončené texty. V prvej časti je autorov viacvrstevný pohľad na súčasný svet a jeho narastajúce problémy. Využíva a dokumentuje úryvky cudzích publikácií a rozhovorov. Druhá a tretia časť predstavuje budúcnosť smerujúcu k základom kresťanstva.