Výstrižky Bohumila H. Chmelíka (Z jeho knižnice priateľom): proroctvo Michaeášovo

  V čase covidového nepokoja posiela Bohumil Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:  

Dovoľte,  aby som v cykle "Výstrižky" uviedol dve časti z proroctva Micheášovho.
Pokojné dni pôstneho obdobia praje     Bohumil Chmelík
 

Micheáš bol starozákonný prorok. Pochádzal z dediny Morešet Gat ležiacej juhozápadne od Jeruzalema. Nepatril k prorokom z povolania, keďže proti nim vystupoval. Žil v rovnakej dobe ako Izeáš a Ozeáš. Pôsobil pravdepodobne okolo 725 – 680 pred Kr. Žil teda v čase, keď bolo zničené Severné kráľovstvo Izraela a Južné kráľovstvo bolo napadnuté Asýrčanmi..

V Južnom (t. j. Júdskom) kráľovstve vystupoval proti cudzím božstvám, odsudzoval správanie sa vládnucich kruhov.

Zomrel pravdepodobne prirodzenou smrťou. Za cisára Teodózia boli jeho pozostatky prenesené do Biratsatie.

(Wikipédia)

PROROK MICHEÁŠ

Proroctvo  Micheášovo

 

Prorokovi protivníci

 

„Nerečni!“ rečnia, „netreba týmto rečniť,

potupa nepríde!“

Takáto reč, dom Jakubov!

Či Pán netrpezlivý je?

Či toto dielo jeho je?

Či slová moje nie sú dobré k tomu,

čo kráča spravodlivo?

Už dávno sa ľud môj

stavia ako nepriateľ.

Sponad tuniky sťahuje plášť

tým, čo chodia spokojne,

čo sa odvracajú od vojny.

Ženy ľudu môjho odháňate

z domu im drahého,

ich dietkam odnímate

slávu moju navždy.

Vstaňte a choďte, niet tu odpočinku

pre nečistotu, čo nivočí  hrozným nivočením.

Keby to bol muž, čo ide za vetrom a klamstvom,

luhal by: „Budem rečniť o víne a pálenke,“

to by bol  rečník pre tento ľud.

 

Obnova ľudu

 

Áno, pozbieram ťa, Jakub, celého,

áno, zhromaždím zvyšok Izraela,

dokopy ich dám ako ovce v ovčinci,

ako stádo uprostred paše,

budú sa ozývať pre (množstvo) ľudí.

Pred nimi pôjde drvič,

prelomia bránu, prejdú ňou a vyjdú.

I pôjde pred nimi ich kráľ

a Pán v ich čele.

 

Sväté písmo

Starý zákon

       3

Vydal  Spolok sv. Vojtecha,

Trnava 1994,

ako 4. nezmenené vydanie

s. 926 a 927

Vytlačila Neografia, a. s., MARTIN