Výstrižky Bohumila H. Chmelíka

Výstrižky Bohumila H. Chmelíka: Valentín Beniak: Prvý spev Igrica

 Dovoľte, aby som na záver cyklu "Výstrižkov" z kníh mojej rodinnej knižnice, ktorý mi umožnil po rokoch listovať a čítať v týchto knihách, a začiatok má v kovidovej bubline, uviedol báseň Valentína Beniaka. Ďakujem za Vašu korešpondenciu, prepáčte mi, že som vždy...

Výstrižky Bohumila H. Chmelíka: Theo H. Florin: bez ruží tatranských

        V čase covidového nepokoja posiela Bohumil H. Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice: dovoľte, aby som uviedol báseň T. H. Florina. Pokojné letné dni...

Výstrižky Bohumila H. Chmelíka: Vladimír Reisel: Sonet o žene

  V čase covidového nepokoja posiela Bohumil H. Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:   dovoľte, aby som  v cykle "Výstrižky"  z kníh mojej knižnice uviedol báseň Vladimíra Reisela. V úcte        Bohumil...

Výstrižky Bohumila H. Chmelíka: Czesław Miłosz: Óda

V čase covidového nepokoja posiela Bohumil H. Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:   Dovoľte, aby som v cykle (Výstrižky) uviedol Ódu  Czesława  Miłosza. S prianím slnečných letných dní      Bohumil...

Výstrižky Bohumila H. Chmelíka: Pavol Ušák Oliva: Madone

    V čase covidového nepokoja posiela Bohumil H. Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice: Dobrý večer,  dovoľte, aby som uviedol  úryvok z básne P. Olivu,  (nesprávne označený (21 - 22), namiesto (22 - 21)). V...

Výstrižky Bohumila H. Chmelíka: Svetloslav Veigl: Duch Svätý, oheň večnej lásky, PLNOSŤ ČASU

      V čase covidového nepokoja posiela Bohumil H. Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice: Pokojný sviatočný deň, deň pripomienky zoslania Svätého Ducha. V úcte       Bohumil ...

Výstrižky Bohumila H. Chmelíka: Viliam Turčány (24. 2. 1928 - 10.5.2021): Vo vlaku

    V čase covidového nepokoja posiela Bohumil H. Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice: dovoľte, aby som uviedol báseň V. Turčányho. V úcte     Bohumil Chmelík   Viliam Turčány   24. február 1928 Suchá nad...

Výstrižky Bohumila H. Chmelíka: Ľudmila Podjavorinská JE MÁJ

  V čase covidového nepokoja posiela Bohumil H. Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice: Dobrý deň,   dovoľte, aby som v cykle "Výstrižky" z kníh mojej knižnice  uviedol báseň Ľ. Podjavorinskej. Slnečné dni praje    Bohumil...

Výstrižky Bohumila H. Chmelíka: František Hrubín: Až do konce lásky

V čase covidového nepokoja posiela Bohumil H. Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice: Dovoľte, aby som uviedol báseň F. Hrubína. S prianím pokojných, zdravých a úspešných dní      Bohumil Chmelík   František Hrubín (* 17....

Výstrižky Bohumila H Chmelíka: Michelangelo Buonarroti Púť života

V čase covidového nepokoja posiela Bohumil H. Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice: Dovoľte, aby som uviedol báseň M. Buonarrotiho. S prianím krásnych májových dní,  v úcte      Bohumil Chmelík   Michelagniolo di Ludovico di...
1 | 2 | 3 | 4 >>