Výstrižky Bohumila H. Chmelíka (Z jeho knižnice priateľom): Recepty Salernskej lekárskej školy

V čase covidového nepokoja posiela Bohumil Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice: 

dovoľte, aby som v tomto kovidovom nečase predstavil niektoré recepty Salernskej lekárskej školy.
V úcte                  Bohumil Chmelík
 
Salernská lekárska škola (Scuola medica salernitana) bola prvou samostatnou lekárskou školou v latinskom prostredí stredoveku. Je považovaná za historicky prvú školu univerzitného charakteru. Spojená je s rozvojom Salernskej univerzity, jednej z najstarších stredovekých univerzít Europy.  Lekárska škola sa formovala pri ošetrovni kláštora založeného v 9. storočí. Najväčší rozkvet školy bol medzi 10. a 13. storočím. (Wikipedia)
 
Prekladateľ, Viliam Turčány, v Úvode píše "... A keďže poézia má byť naozaj liekom, pridali sme k prekladu Vergiliových Bukolík aj recepty slávnej Salernskej školy. Tým skôr, že recepty tieto si vložili lekári sami ... do časomerných hexametrov! Ba, navyše, pridali aj rýmy, ... Spoločným menovateľom Bukolk i veršovaných receptov je však úsilie prispievať k zdraviu a kráse života vo všetkých časoch." 

RECEPTY

SALERNSKEJ

LEKÁRSKEJ

ŠKOLY

 

I.

Kráľovi anglickej ríše to škola škôl v Salerne píše.

Ak chceš byť zdravý, si čítaj z tých rád tu za riadkom riadok:

Víno si rieď i striedmo vždy jedz, ba rád maj i hládok,

po obede hneď povstaň – spať po ňom maj za neporiadok,

a keď máš cikať, tak cikaj, a nasilu nestískaj si zadok,

starostí ťažkých sa zbav a stráň sa vždy hnevu a hádok!

Držiac sa tohto lieku, sa dožiješ dlhého veku.

 

Ii.

Vždy, keď niet lekára doma, ho nahrádzaj vecami troma:

veselú myseľ maj v hlave, buď v oddychu striedmy i v strave.

 

V.

Umytie po každom jedle ti prinesie dvojaké dary:

pekne ti očistí dlane a oči ti zaostrí v tvári.

            Ozaj, ak zdravý chceš byť, ruky vždy musíš si myť.

 

XXII.

Chúťkam sa vzopieraj tuho a budeš žiť dobre i dlho.

Dokonca lekár nám vraví, že striedmy aj smrti sa zbaví.

 

XXV.

Za jari, pamätaj si to, jedz iba striedmo, nie sýto!

Kto v letných páľavách má hody, ten nesmierne zdraviu si škodí.

V jeseni s bohatstvom plodov vedz vyviaznuť zavčas z jej zvodov!

Iba keď zima sa mračí, jedz toľko, čo hrdlo ti ráči!

 

Publius Vergilius Maro

Bukoliky

Anonymní autori

Recepty Salernskej lekárskej školy

Translation Viliam Turčány

Design  Ľubomír Krátky

Vydal Slovenský spisovateľ, a. s.  Laurinská 2  Bratislava 1993

Ako 196. zväzok edície Kruh milovníkov poézie

Zodpovedná redaktorka Viera Prokešová

Číslo publikácie 4024. Vydanie prvé

Vytlačili Tlačiarne BB, spol. s .r.o. Banská Bystrica

 

Z rozličných originálov vybral, preložil,

poznámky a doslov napísal Viliam Turčány

 

Cena pre členov KMP Sk 36.-