Výstrižky Bohumila H. Chmelíka (Z jeho knižnice priateľom): Ján Motulka: Lotri.

  V čase covidového nepokoja posiela Bohumil Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:  

dovoľte, aby som uviedol báseň Jána Motulku Lotri.
Pokojné dni Veľkonočného týždňa!     V úcte    Bohumil Chmelík 
 
 
Ján Motulko bol slovenský kresťanský intelektuál, básnik, prozaik, prekladateľ, redaktor, žurnalista a umelecký fotograf.        (Wikipédia)
 

Ján Motulko

LOTRI

 

Nie dvaja.

Zástupy

na každej strane.

 

Priveď ich, Pane,

k nebeskej bráne.

 

Vieš dobre,

nežijú z medu.

 

Ich cesty

Golgotou vedú.

 

A visia vľavo,

a visia vpravo.

 

A visia v tvojom strede

milosti.

 

Ján Motulko

NA BOŽEJ BRÚSKE

 

Vydané vďaka finančnej podpore

Klubu priateľov Trnavy

a Nadácie Trnava Trnavčanom

vo vydavateľstve Tirna v Trnave

v roku 2005

 

Básne, ilustrácie a obálka:  Ján Motulko

Grafická úprava:  Jozef Šelestiak

Portrét autora na záložke:  Milan Milo

Sadzba a zalomenie:  TIRNA

Vytlačil:  ELENPRINT

Väzba:  MAGNUS Press