Výstrižky Bohumila H. Chmelíka: Czesław Miłosz: Óda

V čase covidového nepokoja posiela Bohumil H. Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:

 
Dovoľte, aby som v cykle (Výstrižky) uviedol Ódu  Czesława  Miłosza.
S prianím slnečných letných dní      Bohumil Chmelík
 
Czesław Miłosz  (* 30. jún 1911, ŠeteniaiCárske Rusko, teraz Litva – † 14. august 2004, Krakov) bol poľský básnikspisovateľakademik a prekladateľ. V roku  1951 bol kultúrnym atašé komunistickej Poľskej ľudovej republiky v Paríži, kde požiadal a aj dostal politický azyl.  V roku 1961 sa stal profesorom poľskej literatúry na Kalifornskej univerzite v Berkeley, a v roku 1980 získal Nobelovu cenu za literatúru. Posledné dni svojho života strávil v Krakove.
 
Czesław  Miłosz

Óda  na  osemdesiate  narodeniny  Jána  Pavla  II.

 

Prichádzame k Tebe, ľudia slabej viery,

aby si nás posilnil príkladom svojho života

a oslobodil od strachu

dnes i na budúci rok. Tvoje je dvadsiate storočie.

Zaskvelo sa menami mocných tyranov

 a pádom ich krutých štátov do ničoty.

Vedel si, že k tomu dôjde. Učil si mať nádej:

lebo len Kristus je pánom dejín.

 

Cudzinci neuhádli, odkiaľ sa berie skrytá sila

v klerikovi z Vadovíc. Modlitby, proroctvá

básnikov neuznaných pokrokom a peniazmi,

aj keby sa boli vyrovnali kráľom, čakali na Teba,

aby si namiesto nich vyhlásil urbi et orbi,

že v dejinách nevládne chaos, ale dokonalý súlad.

 

Pastier, ktorý nám bol daný, keď odchádzajú bohovia!

A v hmle nad mestom sa leskne Zlaté teľa.

Bezbranné zástupy pribiehajú, prinášajú obeť,

vlastné deti skrvaveným obrazovkám Molocha.

A vo vzduchu strach, nevyslovený nárek:

lebo nestačí chcieť veriť, aby sme uverili.

 

A náhle akoby čistý hlahol zvona na rannú omšu,

Tvoj znak odporu podobný zázraku,

aby sa ľudia pýtali: ako je možné,

že Ťa oslovujú mladí z neveriacich štátov,

zhromaždení na námestiach, hlava na hlave,

čakajú na zvesť spred dvoch tisíc rokov

a padajú k nohám Námestníka,

ktorý zahrnul ľudské pokolenie láskou.

 

Si s nami a odteraz navždy budeš s nami.

Keď sa prihlásia mocnosti chaosu,

majitelia pravdy sa zamknú v kostoloch

a len pochybujúci zostanú verní.

Tvoj portrét u nás doma nám bude dennodenne pripomínať,

čo zmôže jeden človek a ako sa uskutočňuje svätosť.

                                                                                                          (MM)

 

Czesław  Miłosz

T o

Edícia Poézia

Z poľského originálu „Czesław  Miłosz To,

vydavateľstvo Znak, Krakov 2004“

preložili Marián Milčák (MM) a Peter Milčák (PM).

Vydalo vydavateľstvo Skalná ruža,

občianske združenie, Kordíky

v roku 2014 ako 5. zväzok edície Poézia.

Vydanie prvé.

Editor Juraj Kuniak.

Redakcia Rudolf Jurolek.

Záverečnú štúdiu napísal Josef Mlejnek.