Výstrižky Bohumila H. Chmelíka: Vladimír Reisel: Sonet o žene

 

V čase covidového nepokoja posiela Bohumil H. Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:  
dovoľte, aby som  v cykle "Výstrižky"  z kníh mojej knižnice uviedol báseň Vladimíra Reisela.
V úcte        Bohumil Chmelík

 
Vladimír Reisel (1919 Brodzany  -  2007 Bratislava), bol slovenský básnik a prekladateľ.

 

Vladimír Reisel

SONET O ŽENE

 

Ani nie anjel, ani démon zloby,

taká si bolo, taká si.

Aj keď ti snehy zlietnu na vlasy,

budeš sa vnárať do mňa ako do nádoby

 

a hľadať rýdze zlato kdesi na dne,

kde ťažko pre tmu dovidieť.

Ale ty poznáš zblízka tento svet,

zátone, hĺbky, tíšiny a prúdy zradné.

 

Stoj pri mne, holubica bielokrídla,

a striehni so mnou na osídla,

aby ma nezvábila bludica.

 

Buď lampou, keď sa vo mne zmráka,

odožeň havrana, keď pri nás kváka,

tieň prilepený na líca.

 

Vladimír Reisel

Láska na posledný pohľad

Vydal

Slovenský spisovateľ,

vydavateľstvo

Sväzu slovenských spisovateľov,

v Bratislave roku 1963,

v edícii Pôvodná poézia.

Zodpovedný redaktor

Milan Kraus.

Obálka, väzba a ilustrácie:

Marián Čunderlík.