Výstrižky Bohumila H Chmelíka: Michelangelo Buonarroti Púť života

V čase covidového nepokoja posiela Bohumil H. Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:

Dovoľte, aby som uviedol báseň M. Buonarrotiho.

S prianím krásnych májových dní, 
v úcte      Bohumil Chmelík
 
Michelagniolo di Ludovico di Buonarroto Simoni alebo Michelangelo Buonarroti (1475-1564) bol taliansky sochár, maliar, architekt a básnik, ktorého dielom vyvrcholila renesancia a začal sa barok. Je autorom freskovej výzdoby Sixtínskej kaplnky vo Vatikáne a slávnej mramorovej sochy Dávida.        

 

Michelangelo Buonarroti

Púť života

 

Púť života, púť zlá a plná smútkov,

ústi už s loďkou po búrlivom mori

do prístavu, kam zberajú sa tvory

na účtovanie zlých i dobrých skutkov.

 

Nad fantáziou ohnivou a prudkou,

čo umeniu sa ako modle korí,

nad omylmi a bludmi jej som chorý,

bo viem, že bola iba hriešnou chúťkou.

 

Svet ľúbosti, svet rozmarný a márny,

čo teraz s ním, keď smrti dve sa blížia?

Jedna je istá, druhá viacej raní . . .

 

Maľovať, tesať, hrať sa duši s tvarmi

už nestačí, len k Láske ľne, čo z kríža

pozýva všetkých do rozpätých dlaní.

 

Nová komorná knižnica

rediguje Ján Smrek

vydáva Slovenský spisovateľ, Bratislava

Zväzok 29

Michelangelo Buonarroti

TEBE TO, LÁSKA, HOVORÍM

Preložil Viliam Turčány

Vybrané a preložené z talianskeho originálu

Michelangelo Buonarroti Le rime, Torino 1930 –

 vydané v januári 1963 v grafickej úprave redaktora

tejto edície – písmom cicero Baskerville

na žltkavom ofsete vytlačila Pravda, vydavateľstvo ÚV KSS,

Bratislava v počte 7500 výtlačkov

– obálka a frontispice sú od akad. maliara

Jána Mudrocha.

Zodpovedný redaktor Michal Bartko

Brož. Kčs 4,60  Viaz. Kčs 9.-