Výstrižky Bohumila H. Chmelíka: Pavol Ušák Oliva: Madone

    V čase covidového nepokoja posiela Bohumil H. Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:

Dobrý večer,  dovoľte, aby som uviedol  úryvok z básne P. Olivu, 
(nesprávne označený (21 - 22), namiesto (22 - 21)).
V úcte     Bohumil Chmelík
 
Pavol Ušák Oliva (vl. menom Pavol Ušák, pseudonymy Ivo MartinovičMilo JuriščovMirko HrázdeckýPaľo OlivaPaľo U. Oliva) (* 14. novembra 1914Kátlovce – † 1. marca 1941Kvetnica) bol slovenský básnik katolíckej moderny, rímskokatolícky kňaz a brat herečky Hany Kostolanskej.

 

Paľo OLIVA

Madone

(záverečná časť)

 

.....

I za Slovensko spína sa dnes k Tebe tisíc rúk

Tvár tejto zeme temná dávnym smútkom

Aby si svetlom mesačným ochraňovala jej biele panny

Abys´ jej poslala láskavé ruky Veroniky v krvácaní

Aby aj na nej sa zastavil vánok Tvojich nôh jak na šípkovej ruži

Abys´ raz prijala pozdravy orlice ktorá Ti k očiam krúži

Aby si žehnala jej oblakom a starcom

Aby si žehnala jej nádejam

Aby si žehnala pesničkám vtákov v jarných hniezdach

I mrazom ktoré sypú na konáre perly

Zora prekrásna

Do Tvojich dlaní klesá prosba perí ruží puk

I za Slovensko spína sa dnes k Tebe tisíc rúk

 

Paľo Oliva

OBLAKY (1939)

citované z

Poézia slovenskej katolíckej moderny

KALLIGRAM a ÚSTAV SLOVENSKEJ LITERATÚRY SAV

Bratislava 2008 

Výber zostavil, komentáre a vysvetlivky,

medailóny básnikov a doslov napísal Milan Hamada

Kalendárium katolíckej moderny, výber z literatúry

o katolíckej moderne a obrazovú prílohu pripravila Mária Sukeníková

Vyšlo ako 18. zväzok edície Knižnica slovenskej literatúry

Prvé vydanie.  Počet strán 680.

                                                                                                                  Wikipédia