Výstrižky Bohumila H. Chmelíka: Theo H. Florin: bez ruží tatranských

 

 
 

  V čase covidového nepokoja posiela Bohumil H. Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:

dovoľte, aby som uviedol báseň T. H. Florina.
Pokojné letné dni praje    Bohumil Chmelík
 
Theo H. Florin[1] (Theo Florin, vlastným menom Teodor Herkeľ; * 1908Dolný Kubín – † 1973, tamže) bol slovenský básnik, novinár a diplomat.
Prvé práce začal tvoriť a publikovať už počas štúdia v Dolnom Kubíne (1923), neskôr pôsobil ako publicista a redaktor. V období hospodárskej krízy odišiel do zahraničia a postupne pôsobil v Juhoslávii, Francúzsku,Španielsku, Portugalsko, dnešnom Maroku a ď. Od roku 1940 v Londýne ako pracovník čs. exilovej vlády. Od roku 1945 do roku 1948 pôsobil v diplomatických službách v Paríži a Washingtone. Neskôr pracoval ako osobný tajomník ministra zahraničných vecí ČSR V. Clementisa. Bol vyšetrovaný a neskôr rehabilitovaný, až do svojej smrti žil v dolnooravskej metropole, kde sa podieľal na organizácii kultúrnych podujatí a vydavateľskej činnosti.
 

Theo  H.  Florin

bez ruží tatranských

 

Predivno je duši  kde pôjdem k spovedi

blankyt lisbonský nevanie chlebom ani medom

niet nášho spiežovca ani krásnej našej

                                                             vyvolenej

niet ani Piesne Piesní Velikého Vozu

blankyt lisbonský nezvíja hviezdy s polnocou

nikde niet nikde niet slovenského slova

Predivno je duši  kde pôjdem k spovedi

 

Povedzte ó kde je cesta čo vedie k prístavu

na krídlach obzoru topole černejú

cesta je zaviata cesta je vo hviezdach

na vlnách víchor nehrá naše meno

cesta je v ohni bez ruží tatranských

nikde niet nikde niet ranného obzoru

Povedzte ó kde je cesta čo vedie k domovu

 

theo h. florin

z diaľky

Básne 1936 -- 1962

Vydalo Stredoslovenské vydavateľstvo

v Banskej Bystrici ako svoju 74. publikáciu

a ako 23. publikáciu edície Rozkvet v roku 1962

Prebal, väzbu a frontispice navrhol Miroslav Marček

Zodpovedná redaktorka Zlata Solivajsová

Prvé vydanie. Náklad 1000 výtlačkov.

Vydanie povolia SNR výmerom č. .....

Cena viaz. Kčs 10,50