Zlata Matláková: Ľubomír Podušel - JOZEF ILAVSKÝ OBRAZ KRAJINY A ČLOVEKA (recenzia) In: Literárny týždenník,, ročník XXXVI., 17.5.2023, dvojčíslo 13-14, s. 17

Ľubomír Podušel

JOZEF ILAVSKÝ

OBRAZ KRAJINY A ČLOVEKA

Grafická úprava: Bruno Musil

Čadca: Vydavateľstvo Media Esprit, s.r.o.,

2022, 1. vyd., 255 s., ISBN 978-80-974124-0-1

 

                                    Svietivosť a hravosť napriek vážnym témam

                                                      (Maliarske zjavenia)

ZLATA MATLÁKOVÁ

            V monografii venovanej doterajšiemu umeleckému dielu výtvarníka Jozefa Ilavského nachádzame viaceré charakteristiky jeho tvorivej cesty. Prijateľným definovaním a vystihnutím hľadanej podstaty by mohli byť dve črty: vlastný rukopis a kontemplatívna rozvážnosť. Výrok sa dá doplniť biografickou poznámkou o celoživotnom prepojení J. Ilavského so svojím rodiskom Suchá nad Parnou pri Trnave. Autor textovej časti, historik umenia, Ľubomír Podušel, zostavil 255- stranový knižný zväzok zo šestnástich kapitol, každá s odlišným počtom fotografií obrazov (Ivan Pekarovič, Martin Ilavský). Priestor medzi rukopisom a vytlačenou publikáciou nanajvýš tvorivo využil knižný grafik Bruno Musil. Monografiu určenú odbornej i širokej verejnosti môžeme vnímať ako „prenosnú výstavu“ ikonických diel, ale aj každodenných maloformátových štúdií limitovaných veľkosťou knihy. Je dobré všimnúť si reálny rozmer každého diela. Jedným z najmenších je ROBOT, 1968, tempera, papier, 12x8 cm; veľkostným náprotivkom môže byť obraz NEDEĽA, 1980, olej, plátno, 110 x 210 cm.

            Na vskutku reprezentatívny výber Ilavského umeleckých diel v súčinnosti so sprievodným textom nadväzujú pre čitateľa významné kapitoly: O umelcovi napísali; Biografia; Monumentálno – dekoratívne realizácie; Ceny a odmeny, v ktorých čiastočne spoznávame aj osobný život, v roku 2020 jubilujúceho, výtvarníka. S časovou chronológiou zostavené informácie o pätnástich samostatných výstavách i takmer stovke kolektívnych prezentácií, vrcholia v zásadnom údaji  o zastúpení v zbierkach Slovenskej národnej galérii v Bratislave, v Galérii mesta Bratislava i v obrazárňach miest Košice, Nitra, Trnava, Žilina; tiež v bulharskom Gabrove i nemeckom Eislebene. Diela Jozefa Ilavského sa nachádzajú vo viacerých súkromných zbierkach  nielen na Slovensku, ale aj v Česku, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Nemecku, Bulharsku a Srbsku. V záverečnom Resumé zaujme myšlienka o umelcovej duši, fantázii a snoch. Podľa Ľ. Podušela je to rozhovor zahalený do akéhosi pomyselného závoja ticha, vyznanie v zmysle posolstva poetických metafor. Spoza nich sa spomienkovo vynára mladý výtvarník s čistou dušou, študent Strednej školy umeleckého priemyslu v Bratislave, ktorý sa cvičil v robení kópií a ilustrácií podľa knižných reprodukcií z knižnice v Suchej nad Parnou v podstreší rodného domu Františka Hečka, kam mal neobmedzený prístup. Toto obdobie môžeme vnímať ako podvedomú predprípravu na ilustrovanie poézie. Očakávane patria medzi ne viaceré knižné zväzky rodáka a priateľa VILIAMA TURČÁNYHO  (Až do najďalších končín, 1985; DrSc: Srdce, 1987; a i.) ŠTEFANA STRIEŽENCA (Nad kruhmi vody, 1996); MILANA JEDLIČKU ( Rybia pantomíma, 2009) a aktuálne GABRIELY SPUSTOVEJ IZAKOVIČOVEJ (Ruptura cordis – Puknuté srdce, 2022). Vzhľadom na niekoľko rokov ilustrovania a realizácie knižných návrhov pre Vydavateľstvo Mladé letá i bratislavské  Pedagogické nakladateľstvo a Zdravotnícku osvetu, ilustrovať zbierky poézie nejde až o také prekvapivé rozhodnutie. Potvrdzuje to informácia o kresbe „...čiare, línii – krehkej a masívnej, zaznamenávajúcej akoby výbuch energie, ktorá pripomína divoko rastúcu vegetáciu, steblá rastlín ohýbané prudko šľahajúcim vetrom a živlami prírody...“ (s. 35).

            Predmetná monografia má, podľa Ľ. Podušela, obrysy celoživotného výtvarného diela maliara, monumentalistu, grafického dizajnéra, grafika a ilustrátora Jozefa Ilavského od spomienok na detstvo a roky štúdia, cez reflexie krajiny a súhre reálneho a nadreálneho; predstavuje samostatný, konzistentný celok, ktorý sa permanentne rozvíjal a rozvíja.

 

In: Literárny týždenník,, ročník XXXVI., 17.5.2023, dvojčíslo 13-14, s. 17