Zlata Matláková: Fórum humoristov. In: Literárny týždenník, ročník XXXVI., 20.1.2023, dvojčíslo 1-2, s. 19

Fórum humoristov

 

            Milovníkov humoru potešila správa o koncoročnom podujatí klubu Fórum humoristov spätého s knižnicou J. Fándlyho v Trnave. V období dvojročného covidového obdobia síce chýbali kontaktné stretnutia, ale členovia  tohto zoskupenia hľadali alternatívy. Jednou z nich bolo i online predstavenie Bláznivý apríl; niektorí vydali knihy ( Benjamín Škreko, Janka Blašková); v Literárnom týždenníku i v regionálnych periodikách publikovali svoje epigramy, sentencie, básne alebo aforizmy Eva Jarábková Chabadová, Mikuláš  Jarábeka Ružena Šípková;  poetke a pesničkárke Beáte  Vargovej Kuracinovej pribudli básne, hudobné texty i melódie. Zmienená literárna tvorba bola  zverejnené na knižničnej stránke pod názvom Slovom proti vírusom. Viacerí sympatizanti humoru v čo i len trocha priaznivejšom období prišli do  knižničnej záhrady a  v patričných odstupoch a s rúškami na tvárach privítali  i netrnavských autorov – humoristov. V tomto duchu napríklad Peter Valo uskutočnil prezentáciu svojej knižky Čierny humor v bielom plášti.

            V ostatnom decembrovom(2022) , mikulášsky a vianočne ladenom klubovom programe, prezentovali svoju tvorbu štyria spomenutí autori i Peter Roháč so svojím hosťom Emilom Piešťanským. Ďalší člen humoristického zoskupenia, Peter Bonzo Radványi,  okrem svojej hudobnej produkcie, zaujal i autorským čítaním z knižky KALENDÁRENIE. Pavol Tomašovič v dobovom kostýme upútal vtipným návrhom zmeny knižničného poriadku.

            Fórum humoristov vzniklo z podnetu Benjamíny Jakubáčovej, vtedajšej zástupkyne riaditeľky knižnice a súčasnej prezidentky klubu. A práve ona, vo vtipnom hodnotení, spomenula prvého čestného predsedu Tomáša Janovica, tiež logo z autorskej dielne Vojta Haringa i členov, ktorí v takmer 14-ročnej existencie klubu navždy odišli: Petra Dobáka, Kaja Bodoríka, Vojta Haringa i Mariána Makara Mrvu. Súčasťou jej príhovoru boli mnohé ďalšie aktivity, ktoré by mohli byť nosné v zostavení zborníka pri príležitosti blížiaceho sa jubilea. Trnavské Fórum humoristov začalo svoju činnosť 25. marca 2009.

                                                                                               Zlata Matláková

 

In: Literárny týždenník, ročník XXXVI., 20.1.2023, dvojčíslo 1-2, s. 19