Zlata Matláková: Báseň ako východisko zo strachu. (O knihe Gabriely Spustovej: Ruptura cordis) In: Literárny týždenník, ročník XXXVI., 28.4. 2023, dvojčíslo 11-12, s. 19

Báseň ako východisko zo strachu

            Jeden z najucelenejších projektov TRNAVSKÁ POETIKA plynule pokračuje v dramaturgicky príbuznej POÉZII SLOVA A ŽIVOTA. Prvou pozvanou v tomto cykle bola  autorka, poetka, prozaička, pedagogička a redaktorka Gabriela Spustová Izakovičová. V  stredu 22. marca 2023 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave prezentovala svoju najnovšiu zbierku básní RUPTURA CORDIS – PUKNUTÉ SRDCE.

            Osvedčená moderátorská dvojica Tomašovič – Kuzma početným divákov v záhradnej čitárni naznačila smerovanie autorkinej výpovede o prežitej (covidovej) a prežívanej (vojnový konflikt v susednej krajine) skutočnosti v silne polarizovanej spoločnosti. Gabriela Spustová v početných odpovediach zjemňovala rozpad stálosti, neistotu i dočasnosť najmä kresťanskou vierou.

            Z čoho pozostáva doterajšie dielo tejto minuloročnej jubilantky? Tvoria ho viaceré poetické i prozaické publikácie, desiatka knižiek pre deti i monografia Rytier a pevec Viliam Turčány. Spomenutý básnik a prekladateľ je,  podobne ako autorka, rodák zo Suchej nad Parnou. K tomuto genius loci sa viaže i tvorivý život akademického maliara JOZEFA ILAVSKÉHO, ilustrátora prezentovanej zbierky. Významný slovenský výtvarník po podujatí neformálne uviedol medzi čitateľov svoju 255-stranovú monografiu s početnými reprodukciami  malieb i kresieb.

            Súčasťou prezentácie Ruptura cordis – Puknuté srdce bola interpretácia Spustovej poézie v podaní recitátorky Lindy Kostovej Mariothovej . Nanajvýš harmonizujúco pôsobilo spevácke duo Adriany Bobekovej a Lenky Dubovskej, ktorá zaujala i hrou na gitare. Svetový deň poézie v Trnave zvýraznil význam veršov pri hľadaní východísk. Potvrdili to i záverečné slová Gabriely Spustovej Izakovičovej, spoluzakladateľky Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, štatutárky a redaktorky vydavateľstva RUAH, občianskeho združenia LOGOS ART KLUB i Trnavského literárneho almanachu.

 

                                                                                               Zlata Matláková

 

In: Literárny týždenník, ročník XXXVI., 28.4. 2023, dvojčíslo 11-12, s. 19