Zlata Matláková: recenzia knihy Jozef Ilavský v obrazoch krajiny a človeka. In: Literárny týždenník, ročník XXXVI., 16.6.2023, dvojčíslo17-18, s. 14

Jozef Ilavský v obrazoch krajiny a človeka

 

            Prvým podujatím v oficiálne sprístupnenej záhradnej čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, bola prvojúnová prezentácia monografie ĽUBOMÍRA PODUŠELA Obrazy krajiny a človeka venovaná akademickému maliarovi JOZEFOVI ILAVSKÉMU. Rodák zo Suchej nad Parnou má za sebou bohatú umeleckú kariéru ako maliar, monumentalista, grafický dizajnér, grafik, ilustrátor a aj pedagóg a docent na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Trojica veľkoformátových obrazov, dočasne inštalovaná v novom objekte, desiatky prítomných právom zaujala. Výtvarné diela boli zároveň témami rozhovoru riaditeľa knižnice Pavla Tomašoviča, v ktorom významný hosť priblížil svoju umeleckú tvorbu. Nedávno ocenená moderátorka podujatia, JANKA BRLIŤOVÁ, ktorá v knižničných službách pracuje 42 rokov, najprv chronologicky priblížila život a dielo výtvarného historka ĽUBOMÍRA PODUŠELA, ktorý sa z vážnych dôvodov podujatia nemohol zúčastniť. Jazyková redaktorka monografie, poetka, rodáčka zo Suchej nad Parnou, GABRIELA SPUSTOVÁ IZAKOVIČOVÁ, zo zbierky Jarky v kraji Suchovčana VILIAMA TURČÁNYHO, zarecitovala báseň Rodná rovina.  Súčasťou prezentácie boli i ľudové piesne SUCHOVSKÉHO SPEVÁCKEHO ZBORU pod vedením Aleny Baranovičovej. Členmi zboru sú viaceré osobnosti vrátane JOZEFA HEČKA, stáleho člena vokálnej skupiny FRAGILE. Prítomných tiež zaujali informácie o knižnom grafikovi  Brunovi Musilovi, o mestách a štátoch, galériách a obrazárňach, v ktorých Jozef Ilavský svoju tvorbu prezentoval. Monografiu medzi čitateľov vyprevadili poľnými kvietkami, ktoré moderátorka J. Brliťová zrána nazbierala v Suchej nad Parnou.

 

                                                                                   Zlata Matláková

 

In: Literárny týždenník, ročník XXXVI., 16.6.2023, dvojčíslo17-18, s. 14