Stretnutie s tvorcami BUMerangu Fedorom Vicom, Miroslavom Vicom, Jakubom Vicom a členkou FH Evou Jarábkovou 26. 1. 2017 o 17:00

26.01.2017 00:00

Novinky

Laureátkou Ceny Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo za rok 2016 je prof. EVA FORDINÁLOVÁ. Udelili aj Čestné uznania za Kongres Slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou (Budmericie 16. 12. 2016)

16.12.2016 12:23
Laureátkou Ceny Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo za rok 2016 je prof. EVA FORDINÁLOVÁ. Udelili aj Čestné uznania za Kongres Slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou (Budmericie 16. 12. 2016) 18.12.2016 19:23 V piatok popoludní 16. decembra 2016 sa...

Advent v Knižnici Juraja Fándlyho s Beatkou Kuracinovou Vargovou 3.12.2016

08.12.2016 17:35
Advent v knižnici pokračoval 3. decembra 2016...druhá adventná sobota bola spestrená nielen čítaním, súťažením, ale aj hudbou a spevom. Spolu so spisovateľkou a hudobníčkou Beatkou Kuracinovou Vargovou sme si zaspievali koledy a naladili sme sa na prichádzajúce najkrajšie sviatky v roku. Nechýbal...

Adventný večer s novou knihou Štefana Kuzmu: šepot

07.12.2016 17:00
Večer plný poézie a hudby v adventnom duchu s najnovšou knihou Štefana Kuzmu osviežil každého milovníka dobrého poetického slova dňa 7.12. 2016 v Knižnici Juraja Fándlyho. Poetické slovo obohatil svojimi pôsobivými úvahami  Pavol Tomašovič a recitáciou básní z pripravovanej knihy v angličtine...

Lenka Adamčíková Kostolanská o knihe Misia Peru v Knižnici Juraja Fándlyho 6.12.2016

06.12.2016 17:00
Veľmi zaujímavé rozprávanie o knihe Misia Peru sa uskutočnilo v Knižnici Juraja Fándlyho. Autorka Lenka Adamčíková Kostolanská s manželom v plnej peruánskej paráde. www.facebook.com/221888937824206/photos/pcb.1353658391313916/1353657201314035/?type=3&theater

Trnavská poetika

25.11.2016 20:12
V starobylej Trnave sa úspešne zavŕšil prvý ročník podujatí s názvom Trnavská poetika. Tento projekt má ambíciu rokom 2016 založiť tradíciu, ktorou by členovia Slovenského centra PEN v spolupráci s členmi Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov a ostatnými...

Knihy a príbehy 2016

10.11.2016 10:00
Knihy a príbehy 2016 V dňoch 10. a 11. novembra 2016 sa v Mestskej športovej hale v Trnave uskutočnil 2. ročník výstavy Kam na strednú, počas ktorej sa uskutočnil aj program našej knižnice pod názvom Knihy a príbehy. 10. november 2016 bol bohatý na stretnutia s regionálnymi autormi pre deti....

Dve z jednej strany. Eva Jarábková a Janka Blašková v Knižnici Juraja Fándlyho 27.10.2016 o 17:00

31.10.2016 13:22
www.facebook.com/mestskateleviziatrnava/videos/vb.173431179356950/1330746716958718/?type=2&theater&notif_t=notify_me_page&notif_id=1477753243092742

Adriena Horváthová: Spomienky votkané do príbehov. Nová kniha a životné jubileum autorky v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika 22. 10. 2016

22.10.2016 17:00
Nedávno sa v elegantných priestoroch Zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika v Trnave konalo  pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja a Mesta Trnava výnimočné podujatie pre celú kultúrnu verejnosť mesta.  Dáma, ktorá štvrťstoročie aktívne pôsobí v Matici slovenskej a už...

Dni poézie v Broumove sa zúčastnila Beatka Vargová Kuracinová 21. 10. 2016

21.10.2016 17:00
17. ročník Dní poézie v Broumove   V dňoch 21. – 23. okt. 2016 sa v Broumove konal 17. ročník Dní poézie, kde bola pozvaná aj Beata Vargová Kuracinová. Zišlo sa tam vyše tridsať autorov rôzneho veku, vzdelania, profesií a literárnych skúseností z Poľska, Česka, Slovenska a Ukrajiny. Cieľom...

Zomrela doc. PhDr. KATARÍNA HABOVŠTIAKOVÁ, CSc., rod. KUCHÁRIKOVÁ (* 18. 5. 1929 – † 16. 10. 2016).

16.10.2016 17:14
S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás navždy opustila popredná slovenská jazykovedkyňa, spisovateľka, osvetová činiteľka a členka Spolku slovenských spisovateľov pani doc. PhDr. KATARÍNA HABOVŠTIAKOVÁ, CSc., rod. KUCHÁRIKOVÁ (* 18. 5. 1929 – † 16. 10. 2016). Poznali sme ju nielen...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>