Rytier a pevec Vilam Turčány sa dožil 90 rokov. V Suchej nad Parnou 15.4.2018

15.04.2018 15:00

Rytier a pevec Vilam Turčány sa dožil 90 rokov

               

                V nedeľu 15. apríla 2018 sa v Suchej nad Parnou, rodisku jubilujúceho básnika, prekladateľa a literárneho vedca Viliama Turčányho, zišlo vyše dvesto rodákov, účinkujúcich, oficiálnych hostí a spisovateľov. Oslava jeho dožitých 90. narodenín bola spojená s prezentáciou publikácie Rytier a pevec Viliam Turčány domácej autorky, členky Spolku slovenských spisovateľov, Gabriely Spustovej Izakovičovej. Medzi čitateľov ju uviedla vložením do rúk oslávenca.

                Organizačnými partnermi starostky obce Daniely Balážovej boli Mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj a Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, ktorá pri tejto príležitosti vydala bibliografický leták.  V réžii Pavla Tomašoviča, tajomníka Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, sa odvíjali jubilantove vyjadrenia o potrebe umeleckého slova a životaschopnosti básne. O výtvarnom umení v spojitosti s literatúrou hovoril ďalší rodák, akademický maliar Jozef  Ilavský. Vtipné spomienky Turčányho spolužiaka, novinára a spisovateľa  Ladislava  Szalaya, poodhalili úsmevné zážitky zo spoločného školského prostredia. Pred veršami, príhovormi a osobnými vyznaniami rodákov, básnikov, literárnych vedcov a oficiálnych hostí, vrátane poslankyne NR SR Magdalény Kuciaňovej a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča,  si početné publikum vypočulo text blahoprajného listu predsedu Národnej rady SR Andreja Danka. Profesorka Eva Fordinálová v príhovore konštatovala: Boh Slovensko miluje, lebo nám poslal Hollého a Turčányho. Súčasťou veľkolepého a dôstojného podujatia bola i hudobná produkcia Trnavského sláčikového tria a domáceho krojovaného speváckeho zboru, s ktorým si jubilant od srdca zaspieval.

                Viliam Turčány je nositeľom vyznamenania Pribinov kríž I. triedy. Dostal cenu prezidenta Talianskej republiky za rozvíjanie slovensko – talianskych vzťahov a mnohé ďalšie ocenenia. Je tiež čestným občanom rodnej Suchej nad Parnou, Borského Mikuláša a Trnavy. Kultúrna verejnosť si ho spája predovšetkým s prekladom Danteho Božskej komédie a Proglasu.

 

                                                                                                                              Zlata Matláková

 

Publikované v Literárnom týždenníku 25. apríla 2018