Trnavská poetika. V Trnavskom divadle predstavili Muža z mora

27.03.2018 20:53

V Trnavskom divadle predstavili  Muža z mora

 

                Tretí ročník voľného cyklu literárnych podujatí s názvom Trnavská poetika pokračoval v utorok 13. marca 2018 v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave. Tajomník trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma predstavili vyše stovke divákov ôsmu publikáciu Miroslava Danaja. Zbierka aforizmov, sentencií a maxím Muž z mora vyšla vo Vydavateľstve Matice slovenskej v Martine.

                Ak mal autor pri písaní prológu úmysel pripraviť čitateľa na vnímanie iskrivých myšlienok, tak sa mu to podarilo neobvyklým spôsobom. Úvodnou časťou zbierky je totiž príbeh s výrazným autobiografickým podtónom s dôrazom na medicínske povolanie. S textom knižky vytvára obsahovú spätosť a zároveň predstavuje samostatnú časť. Samotné aforizmy sú zoskupené do viacerých kapitol. Ich príznačné názvy vymedzujú tematický okruh reflektovania udalostí a javov. Autor svojimi výrokmi nerozdeľuje ľudí na dobrých a zlých, nehľadá dokonalosť. Napriek tomu z výstižných formulácií niekedy vyžaruje určité napätie. Obyčajne vtedy, keď čitateľ v nelichotivej situácii spoznáva sám seba.

                Muža z mora ilustračne dotvára jubilujúci Martin Kellenberger. Farebné symboly najmä na obálke knihy majú silné emotívne účinky a nepopierateľnú výpovednú hodnotu.

 V podaní Lucie Rakúsovej odzneli aj ukážky z Danajovej doteraz jedinej básnickej zbierky Roztratená nahota. Hudobným hosťom bola trnavská skupina The Breakers.

 

                                                                                                                                              Zlata Matláková