Zlata matláková: Trnavská poetika v treťom roku svojho trvania (Literárny týždenník 2018)

17.07.2018 14:02

Trnavská  poetika v treťom roku svojho trvania

 

                Druhé tohoročné stretnutie cyklu Trnavská poetika bolo venované spisovateľovi a publicistovi Teofilovi Klasovi, držiteľovi Ceny Mesta Trnava. Beseda v trnavskej knižnici Juraja Fándlyho bola spojená s prezentáciou jeho básnickej zbierky Trnavský nádych.

 Ďalšie zo spomínanej série umeleckých stretnutí s názvom Ako sa rodí poslanie situovala osvedčená dvojica scenáristov a moderátorov Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma do Synagógy – Centra súčasného umenia. Ústrednou témou rozhovorov s  básnikom, dramatikom, prekladateľom Milanom Richterom a historikom Ivanom Kamencom bolo 100. výročie narodenia Alfréda Wetzlera, trnavského rodáka, spisovateľa a jedného z dvoch väzňov, ktorému sa podarilo ujsť z koncentračného tábora Osvienčim. A. Wetzler svoje diela publikoval pod menom Jozef Lánik. Na podujatí odznelo viacero ukážok z jeho knihy Čo Dante nevidel. Stretnutie umelecky dotvorila inštrumentalistka, skladateľka a speváčka Jana Andevská. Literárno-hudobný večer bol výsledkom spolupráce  Mesta Trnava, Trnavského samosprávneho kraja, Knižnice Juraja Fándlyho a Galérie Jana Koniarka v Trnave, Klubu priateľov Trnavy, Slovenského centra PEN a Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov.

 

                                                                                                             

Zlata Matláková

 

Publikované v Literárnom týždenníku.